Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Öppna ett dokument

Du börjar denna lektion genom att ladda ned lektionsfilen, dekomprimera den och öppna den i FreeHand.

Ladda ned Windows-källfilen strokefill_start.zip (12K)
Ladda ned Macintosh-källfilen strokefill_start.sit (12K)

Obs: På Macintosh bör du se till att använda den senaste versionen av Stuffit Expander för att dekomprimera övningsfilen. På många datorer är den version av Stuffit Expander som används den som installerades med operativsystemet. Detta är inte alltid den senaste versionen av programmet.

Om du har problem med att ladda ned eller dekomprimera filer, se TechNote 13686 eller supportcentrum på www.macromedia.com/support/general.

1 Välj Arkiv > Öppna.
2 I dialogrutan som visas letar du reda på den mapp där du dekomprimerade provfilen och markerar filen strokefill_start.FH11.
3 Klicka på Öppna.
Dokumentet visas.4 Välj Visa > Anpassa till sida för att visa hela ritningen.
Dokumentet innehåller en provbild av en pocketorganisatör.

To Table of Contents Forward to next document