Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Visa objektpanelen

Med objektpanelen kan du visa, redigera och ändra ordning på ett objekts linjer och fyllningar.

1 Om objektpanelen inte redan är öppen väljer du Fönster > Objekt för att öppna den.
2 Välj pekverktyget, klicka på objektet med pocketorganisatören för att markera det i ritytan.
Handtag visas runt pocketorganisatören för att ange att den är markerad.
Linjer och fyllningar är egenskaper hos ett objekt. Den övre delen av objektpanelen, egenskapslistan, visar objektets linjer och fyllningar. Objektet består av en vektorbana med två linjer och en fyllning.Du kan redigera enskilda objektegenskaper genom att ändra deras attribut. Den undre delen av objektpanelen, attributområdet, visar olika kontroller som du kan använda för att ändra attributen för en egenskap. Attributområdet är kontextkänsligt och visar attributen för den egenskap som för närvarande har markerats i egenskapslistan.

I objektpanelen klickar du på Linje: Grundläggande, 6pt för att markera den mörka blå linjen.
Attributen för linjen visas i attributområdet i objektpanelen.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document