Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Lägga till en linje

Knappen Lägg till linje i objektpanelen lägger till en linje till det objekt som är markerat. Nya linjer visas i egenskapslistan.

Klicka på knappen Lägg till linje i objektpanelen.I egenskapslistan visas en ny linje med attributen Grundläggande och 1pt.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document