Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Redigera linjeattribut

När du har lagt till en linje kan du ändra dess attribut med kontrollerna i attributdelen av objektpanelen.

1 I attributdelen av objektpanelen klickar du på snabbmenyn med linjetyper och väljer Kalligrafisk.Linjen ändras till en kalligrafisk linje som täcker de två andra linjerna.
2 Klicka på snabbmenyn Linjefärg och välj Gul.
Linjefärgen ändras till gul.
To Table of Contents Back to previous document Forward to next document