Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Ändra ordning på linjer och fyllningar

På samma sätt om FreeHand-objekt visas på ritytan i den ordning du ritar dem så visas ett objekts egenskaper i den ordning som de visas på objektpanelen. Den nya kalligrafiska linjen ersatte inte de två ursprungliga linjerna, den täckte dem bara. Du kan ändra ordning på linjer och fyllningar så att alla tre linjer blir synliga.

På objektpanelen drar du Linje: Kalligrafisk längst ned i egenskapslistan.
Den kalligrafiska linjen visas nu bakom objektets andra linjer och fyllningar.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document