Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Lägga till en fyllning

Knappen Lägg till fyllning på objektpanelen lägger till en fyllning till det markerade objektet.

Klicka på knappen Lägg till fyllning i objektpanelen.I egenskapslistan visas en ny fyllning med attributet Grundläggande. Den nya fyllningen täcker den ursprungliga ljusblå fyllningen.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document