Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Redigera fyllningsattribut

När du har lagt till en fyllning kan du ändra dess attribut med kontrollerna i attributdelen av objektpanelen.

I attributdelen av objektpanelen klickar du på snabbmenyn med fyllningstyper och väljer Övertoning.Fyllningen ändras till en linjär övertoning.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document