Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
Ta bort linjer och fyllningar

Du kan ta bort enskilda linjer och fyllningar från ett objekt med knappen Ta bort objekt på objektpanelen. Detta objekt behöver inte längre den ursprungliga ljusblå fyllningen, så du kan ta bort den.

1 I egenskapslistan i objektpanelen markerar du Fyllning: Grundläggande.
2 Klicka på knappen Ta bort objekt.Den ljusblå fyllningen försvinner från egenskapslistan.
Egenskapslistan är hierarkisk. Linjer och fyllningar kan visas var som helst i hierarkin. Effekter påbörjar alltid en ny gren i hierarkin. (Du kommer att lära dig mer om effekter i nästa lektion.) Du kan använda knappen Ta bort gren för att ta bort alla linjer, fyllningar och effekter på en gren i egenskapslistan.

Submit feedback about this tutorial.

To Table of Contents Back to previous document