Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
FreeHand MX Lektion 2: Använda effekter

Med Macromedia FreeHand MX kan du lägga till live-vektoreffekter och live-rastereffekter till objekt för att utöka den kreativa möjligheterna i en illustration. I den här lektionen kommer du att lära dig hur du använder objektpanelen för att lägga till, ordna och ta bort effekter från objekt.

Steg för steg

Öppna ett dokument
Visa objektpanelen
Lägga till en vektoreffekt
Redigera effektattribut
Ändra ordning på effekter
Lägga till en rastereffekt
Ta bort effekter