Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
FreeHand MX Lektion 3: Skapa djupobjekt

Med Macromedia FreeHand MX kan du lägga till djup till objekt. Du lägger till djup till ett objekt genom att sträcka ut det i den tredimensionella (3D) rymden. I den här lektionen kommer du att lära dig hur du skapar ett djupobjekt med verktyget Djup, och hur du redigerar objektet genom att rotera det i 3D-rymden. Du kommer också att använda objektpanelen för att ändra egenskaperna för ytan på ett djupobjekt.

Steg för steg

Öppna ett dokument
Skapa ett djupobjekt
Flytta ett djupobjekt
Ändra djupet hos ett djupobjekt
Rotera ett djupobjekt
Rotera ett djupobjekt i 3D
Redigera profilen för ett djupobjekt
Redigera skuggningen för ett djupobjekt