Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
FreeHand MX Lektion 4: Använda övertoningar

Macromedia FreeHand MX ger dig större kontroll över övertoningar än någonsin förr. Med övertoningshandtagen kan du nu enkelt justera riktningen, vinkeln och proportionerna för många övertoningar. Nya övertoningstyper öppnar nya kreativa möjligheter. I den här lektionen kommer du att lära dig om olika typer av FreeHand-övertoningar, och du kommer att lära dig hur du redigerar övertoningar med objektpanelen och de nya övertoningshandtagen.

Steg för steg

Visa övertoningstyper och övertoningshandtag
Visa övertoningsbeteenden
Öppna ett dokument
Visa objektpanelen
Välja en övertoningstyp
Arbeta med övertoningshandtag
Lägga till färg till en övertoning