Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
FreeHand MX Lektion 5: Använda Flash-filmer

Macromedia FreeHand MX gör det lättare än någonsin att tilldela Macromedia Flash-åtgärder till objekt och att exportera dokument som Flash-filmer. I den här lektionen kommer du att använda åtgärdsverktyget och navigeringspanelen för att skapa Flash-åtgärder. Sedan kommer du att testa din film och exportera den för användning i valfritt Macromedia Flash Player-program.

Steg för steg

Visa knappen Redigera i Flash
Öppna ett dokument
Använda åtgärdsverktyget
Använda navigeringspanelen
Ändra filminställningar
Testa en Flash-film
Exportera en Flash-film