Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
Övningar i FreeHand: Skapa illustrationer med importerad grafik

Om du har gått igenom övningen Övningar i FreeHand: Grunderna i ritteknik, som är den första övningen av två, så har du utformat en produktlogotyp. I den här övningen kommer du att inkorporera denna grafik i ett större dokument: en försäljningsbrochyr. Även om du inte måste göra klart den första övningen innan du påbörjar denna övning så rekommenderar Macromedia att du går igenom den första övningen för att få en mer fullständig erfarenhet av de nya funktionerna i Macromedia FreeHand och bli bekant med MX-gränssnittet.

Övningen tar ungefär 1 timme att gå igenom, beroende på din erfarenhet, och behandlar följande ämnen och uppgifter:

Ladda ned källfilen
Titta på den färdiga filen
Öppna ett befintligt dokument
Importera en FreeHand-illustration
Tillämpa specialeffekter
Importera en Macromedia Fireworks PNG-fil
Bli kreativ med text
Arbeta med format
Importera en Macromedia Flash SWF-film
Skapa en urklippsbana
Förhandsvisa dokumentet i Macromedia Flash Player
Ta nästa steg