#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน

สร้างหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานที่ลงชื่อในรูปแบบ PDF หรือ Microsoft Word เพื่อปกป้องคุณจากความรับผิดทางกฎหมาย

สำรวจ Acrobat Sign

An image of a person sitting at a desk in an office using a tablet with a stylus in their hand.

รวมนโยบายบริษัททั้งหมดไว้ในที่เดียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรของคุณทราบถึงนโยบายด้วยการออกหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานคืออะไร

คู่มือพนักงานอาจไม่ใช่เอกสารที่อ่านสนุกนัก แต่พนักงานทุกคนจะต้องได้รับและอ่านเอกสารที่ระบุนโยบายของทั้งหมดที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตาม การเขียนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ระเบียบการแต่งกายและกระบวนการ PTO ไปจนถึงกฎเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ หรือแม้แต่กฎที่เหมือนเป็นเรื่องทั่วๆ ไป จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมของคุณได้ทราบถึงสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพวกเขาล่วงหน้าตั้งแต่วันแรก

หนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน (บางครั้งเรียกว่าหน้าลายเซ็นคู่มือพนักงาน) เป็นเอกสารที่บริษัทส่งถึงพนักงานใหม่แต่ละคนพร้อมกับสำเนาของคู่มือพนักงาน เอกสารดังกล่าวคือเอกสารที่ระบุว่าพนักงานได้ยอมรับคู่มือแล้ว และบ่งชี้ว่าพนักงานมีคู่มืออยู่ในครอบครอง ได้อ่านคู่มือดังกล่าวแล้ว และรู้ว่าต้องติดต่อใครหากมีข้อสงสัย

หนังสือรับทราบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากมุมมองทางกฎหมาย การพิสูจน์ได้ว่าพนักงานของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงและได้อ่านเนื้อหาของคู่มือพนักงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก วิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติดังที่กล่าวไปคือการใช้หนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถใช้ Acrobat Sign เพื่อเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงใน Microsoft Word หรือ PDF ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อพนักงานส่งเอกสารนี้คืนพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของตนแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรเก็บสำเนาไว้ในไฟล์บุคลากรของพนักงาน

ทำงานให้แล้วเสร็จ ได้ทุกที่

Adobe Acrobat Pro

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Acrobat logo

An image of a person sitting at a desk in an office using a computer.

วิธีสร้างหน้าลายเซ็นคู่มือพนักงานด้วย Acrobat Sign

Acrobat Sign มาพร้อมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายเพื่อช่วยให้คุณร่างหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานและให้พนักงานเซ็นชื่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

1. เริ่มต้นด้วยการเพิ่มหน้าหนังสือรับรอง

คุณสามารถเพิ่มหน้าไปยังคู่มือที่ส่งคำขอลายเซ็นเมื่อได้รับ แล้วส่งเอกสารผ่านอีเมลไปยังผู้รับหลายคนได้โดยตรงจาก Acrobat Sign ซึ่งทำให้การส่งแบบฟอร์มคู่มือพนักงานให้กับพนักงานใหม่หลายคนพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย

2. พนักงานสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย

ผู้รับสามารถตรวจสอบเอกสารและเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี Acrobat Sign ก็ตาม การดำเนินการนี้จะทำให้ระบบติดตามวันที่ลงนามโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมีบันทึกว่าพนักงานได้รับคู่มือเมื่อใด

3. คุณสามารถติดตามลายเซ็นได้เมื่อลายเซ็นปรากฏ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเซ็นชื่อในเอกสาร คุณจึงสามารถติดตามว่าใครได้เซ็นรับทราบด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และใครที่ยังต้องมีการติดตาม

เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Word

หากทีมของคุณต้องการทำงานใน Word คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอิน Acrobat Sign ที่จะช่วยให้คุณและพนักงานสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในเอกสาร Word ได้

เครื่องมือเหล่านี้จะทำให้การออกหนังสือรับทราบใหม่เป็นเรื่องง่ายในกรณีที่มีการแก้ไขหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ยืนยันว่ารับทราบถึงข้อมูลที่แก้ไขแล้วซึ่งจะใช้แทนนโยบายเดิมของบริษัท

An example of an Employee Workbook document on a laptop computer.

ทำไมหนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานจึงสำคัญ

หนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานอาจดูเป็นงานเอกสารที่น่าเบื่อ แต่การมีหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานแต่ละคนว่าพวกเขาเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับบริษัทของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากการละเมิดนโยบายของบริษัท และมีการฟ้องร้องในข้อหาเลิกจ้างงานโดยมิชอบ หนังสือรับทราบเกี่ยวกับคู่มือพนักงานที่มีการเซ็นชื่อไว้จะทำให้พวกเขาอ้างต่อศาลได้ยากว่าคุณไม่ได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงกฎของบริษัท

ไม่ว่าคู่มือพนักงานของคุณจะมีสองหน้าหรือสองร้อยหน้า การให้พนักงานของคุณเซ็นรับทราบอย่างเป็นทางการว่าได้รับคู่มือนี้จะช่วยให้คุณและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณไม่ต้องประสบปัญหาในระยะยาว

สำรวจว่า Acrobat Sign สามารถปรับปรุงธุรกิจขนาดย่อมของคุณได้อย่างไร

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade