#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

บันทึกคำให้การประเภทใดที่เหมาะกับคุณ

สำรวจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับบันทึกคำให้การและกรณีการใช้งานมากมายของเอกสารดังกล่าวทั้งในและนอกศาล บันทึกคำให้การถือเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับธุรกิจและกระบวนการทางกฎหมายมากมาย ตั้งแต่การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงกฎหมายครอบครัว

สำรวจ Acrobat Sign

A person sitting in their office working on an affidavit on their laptop

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกคำให้การประเภทต่างๆ

บันทึกคำให้การคือคำแถลงการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้เซ็นเอกสารหรือที่เรียกว่าผู้ให้การได้สาบานว่าเป็นความจริงโดยตระหนักถึงบทลงโทษของการให้การเท็จ อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะทราบนิยามของบันทึกคำให้การแล้ว แต่การทราบว่าเมื่อใดที่ควรใช้เอกสารดังกล่าวและควรจะใช้บันทึกคำให้การประเภทใดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

บันทึกคำให้การมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีในศาลมากมาย แต่เอกสารทางกฎหมายเหล่านี้มักใช้ในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว และกิจการพลเรือนด้วยเช่นกัน
Example of an estate planning affidavit in Adobe Sign

บันทึกคำให้การสำหรับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

บันทึกคำให้การมีประโยชน์มากมายในการใช้พิจารณาว่าผู้ใดจะได้รับสืบทอดทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าผู้มรณะ

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเสียชีวิต

คำปฏิญาณโดยบุคคลที่ทราบเกี่ยวกับการจากไปของผู้มรณะ โดยเป็นการประกาศตามกฎหมายว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับสำเนามรณบัตรของผู้ตาย

บันทึกคำให้การสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก

หากผู้มรณะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ การเบิกจ่ายมรดกจะพิจารณาผ่านกระบวนการศาลที่เรียกว่าการพิสูจน์พินัยกรรม สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำหนด ญาติหรือทายาทสามารถข้ามขั้นตอนการพิสูจน์พินัยกรรมได้โดยการยื่นบันทึกคำให้การสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินของผู้มรณะ

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นทายาท

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นทายาทคือเอกสารที่ผู้ให้การใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของผู้มรณะเพื่อช่วยในการตัดสินว่าใครควรได้รับสืบทอดอสังหาริมทรัพย์ โดยเอกสารนี้มักจะมีการยื่นในระหว่างการพิสูจน์พินัยกรรม

คำให้การเกี่ยวกับภูมิลำเนา

บันทึกคำให้การประเภทนี้เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้มรณะอาศัยอยู่ ณ ที่ใดในเวลาที่เสียชีวิต ซึ่งจะช่วยในการตัดสินว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎการพิสูจน์พินัยกรรมของรัฐใด เอกสารประเภทนี้มักจะเป็นสิ่งที่จำเป็นหากผู้มรณะถือหุ้นและหลักทรัพย์

A person sitting in an office reviewing an affidavit on their monitor

บันทึกคำให้การทางธุรกิจ

ทั้งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดใหญ่ต่างใช้บันทึกคำให้การเพื่อยืนยันธุรกรรมบางอย่างและรักษาข้อกำหนดทางกฎหมาย

บันทึกคำให้การสำหรับบันทึกทางธุรกิจ

เมื่อมีการส่งหมายศาลเรียกดูบันทึกทางธุรกิจ ธุรกิจจะต้องจัดทำบันทึกคำให้การสำหรับบันทึกทางธุรกิจที่สาบานว่าบันทึกนั้นเป็นบันทึกที่แท้จริง และไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการยื่นเอกสารดำเนินคดี

หากธุรกิจของคุณมีข้อพิพาททางกฎหมาย คู่กรณีจะต้องแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่ยื่นเอกสารต่อศาล บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการยื่นเอกสารดำเนินคดีจากคู่กรณี ซึ่งมักจะจัดส่งโดยผู้ส่งหมายศาล จะช่วยยืนยันว่าธุรกิจของคุณได้รับเอกสารเหล่านี้

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล

หากผู้ฉ้อโกงใช้คุณหรือหมายเลขบัตรเครดิตของธุรกิจของคุณเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน คุณสามารถเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การเกี่ยวกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลเพื่อให้ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณคืนเงินค่าใช้จ่ายได้

Two people sitting on a couch reviewing an affidavit together

บันทึกคำให้การสำหรับศาลครอบครัว

ในระหว่างการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ การเป็นผู้ปกครอง และกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว บันทึกคำให้การจะช่วยศาลในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์การดูแลบุตรของคู่สามีภรรยาหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะอื่นๆ

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่จะให้การยืนยันว่าบุคคลผู้นี้อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่หนึ่งๆ ซึ่งบ่อยครั้ง เอกสารนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับการพิสูจน์ว่าเด็กสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนในเขตปกครองของผู้ปกครองได้

บันทึกคำให้การทางการเงิน

บันทึกคำให้การทางการเงินเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งส่วนบุคคลของผู้ให้การเพื่อให้ศาลสามารถจัดเตรียมค่าเลี้ยงดูและค่าสนับสนุนบุตรได้

A graphic of signing a document on a tablet

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง

หน่วยงานและโครงการของรัฐบาลบางส่วนจำเป็นต้องใช้บันทึกคำให้การเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลหนึ่งๆ มีสิทธิ์ได้รับบริการจากทางภาครัฐ

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

เมื่อบุคคลทำการเปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมาย พวกเขาจะต้องเซ็นชื่อในคำแถลงที่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเช่นนั้นเพื่อซ่อนตัวจากเจ้าหนี้หรือกระทำการฉ้อโกง

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการสนับสนุน

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการสนับสนุนระบุถึงความตั้งใจของผู้ให้การที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักใช้สำหรับการย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวและผู้ถือวีซ่าการจ้างงานบางราย

วิธีการรับรองบันทึกคำให้การได้ทุกเวลาด้วย Acrobat Sign

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างบันทึกคำให้การประเภทใดก็ตาม Sign ก็มาพร้อมกับชุดเครื่องมือ เทมเพลต และฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณในการสร้างและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มคำให้การ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดและน่าตื่นเต้นมากที่สุดคือการผสานรวมกับ Notarize

บันทึกคำให้การจะต้องได้รับการเซ็นชื่อโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการกำกับดูแลการให้คำสาบาน เช่น พนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าพนักงานศาลอื่นๆ คุณสามารถใช้ Sign เพื่อสร้างบันทึกคำให้การตั้งแต่ต้น เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ฟังก์ชัน Remote Online Notarization (RON) เพื่อรับรองเอกสารผ่านวิดีโอแชทได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากแอป ฟีเจอร์ใหม่นี้มอบความสะดวกสบายอันเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับทุกคนที่ทำงานกับบันทึกคำให้การเป็นประจำ ตั้งแต่สำนักงานกฎหมายไปจนถึงสถาบันการเงิน

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะสร้างบันทึกคำให้การประเภททั่วไปหรือเฉพาะทางเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทางกฎหมายของคุณ Sign ก็ช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ตาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า Sign ช่วยลดความซับซ้อนของเอกสารทางกฎหมายได้อย่างไร

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade