#1E1E1E

ADOBE ACROBAT SIGN

ทุกสิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของ SBA

ทางภาครัฐมีตัวเลือกให้ธุรกิจต่างๆ ขอความช่วยเหลือเพื่อการบรรเทาพิษทางเศรษฐกิจได้หลังประสบสาธารณภัย ดูวิธีที่ Acrobat Sign สามารถช่วยเหลือธุรกิจของคุณในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการเยียวยา

สำรวจ Acrobat Sign

A small business owner reviewing data on their smartphone

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด เช่น พายุเฮอริเคน ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว องค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมของสหรัฐอเมริกา (SBA) จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจและเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสาธารณภัย นอกจากนี้ ทางภาครัฐยังมีสินเชื่อและเงินช่วยเหลือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

การเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงวิกฤตอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก และแม้ว่าคุณอาจจะโชคดีพอและไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น แต่การรู้เกี่ยวกับโครงการและตัวเลือกที่ทางภาครัฐมีให้ก็ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยได้

ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยของ SBA และคุณสมบัติในการรับความช่วยเหลือ

สินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติทางกายภาพ สินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจ (EIDL) และสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจสำหรับทหารกองหนุน สินเชื่อสองประเภทแรกออกแบบมาเพื่อการเยียวยาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสาธารณภัยของรัฐบาลกลาง ในกรณีของสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจสำหรับทหารกองหนุน สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อให้การชดเชยสำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากจากการที่พนักงานต้องออกจากงานเพื่อเข้าประจำการในกองทัพ

ผู้คนมักเข้าใจผิดว่าสินเชื่อ EIDL เป็นสินเชื่อที่ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารหรือทรัพย์สินทางธุรกิจที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเท่านั้น แต่ธุรกิจหรือผู้ขอสินเชื่อในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติและต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเหล่านี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การระบาดของ COVID-19 ทำให้จำนวนการเดินทางเพื่อเข้าถึงธุรกิจต่างๆ ของลูกค้าโดยรวมลดลง ดังนั้นกรณีนี้จึงเข้าข่ายเช่นกัน และธุรกิจต่างๆ ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อมากมายเหล่านี้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจทุกขนาดสามารถรับความคุ้มครองจากโครงการสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยเหล่านี้ได้ แต่องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรอาจต้องมองหาโครงการอื่นแทน สินเชื่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยชดเชยความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยและ/หรือ FEMA

A graphic of a marketing proposal on a mobile phone next to one on a laptop

การบรรเทาภัยสาธารณภัยจาก COVID-19

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจจำนวนมาก ดังนั้น ทางภาครัฐจึงมีสินเชื่อพิเศษสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดย่อมเป็นจำนวนมากจากกฎหมายล่าสุดอย่างรัฐบัญญัติ CARES, รัฐบัญญัติความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และแผนช่วยเหลือชาวอเมริกัน นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือบางประเภทยังไม่จำเป็นต้องชำระคืนอีกด้วย

ความครอบคลุมของสินเชื่อจาก SBA

แม้ว่าสินเชื่อของ SBA อาจครอบคลุมถึงเหตุการณ์หรือภัยพิบัติอื่นๆ อีก แต่สินเชื่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุดต่อไปนี้

  • ความเสียหายทางกายภาพ
  • การเปลี่ยนทรัพย์สินทดแทน
  • การบรรเทาภัยพิบัติ (การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ไฟป่า ฯลฯ)
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได้

วงเงินที่คุณสามารถกู้ยืมได้

ข่าวดีคือธุรกิจต่างๆ สามารถขอสินเชื่อที่มีอยู่มากมายในวงเงินที่สูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ และหลายสินเชื่อเองก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อที่มีวงเงินสูงกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐจำเป็นจะต้องมีการค้ำประกัน

A graphic of a marketing proposal on a tablet device

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

ต่อไปนี้คือภาพรวมโดยทั่วไปของขั้นตอนต่างๆ ที่คุณต้องดำเนินการในการขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจจากสาธารณภัย


1. ลงทะเบียนกับสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (FEMA):

เมื่อลงทะเบียน คุณจะได้รับหมายเลขทะเบียน FEMA ซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการในการขอสินเชื่อของ SBA หากคุณกำลังจะขอรับความช่วยเหลือเพื่อการเยียวยา COVID-19 คุณจะต้องดำเนินการตามกระบวนการที่แตกต่างออกไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ FEMA


2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง:

คุณจะต้องมีหมายเลขประกันสังคม, หมายเลขทะเบียน FEMA, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลโฉนดหรือสัญญาเช่า, ข้อมูลทางการเงิน และหมายเลขประจำตัวพนักงาน นอกจากนี้ คุณอาจต้องใช้แบบฟอร์ม IRS ด้วย


3. กรอกเอกสาร:

คุณสามารถไปยังแบบฟอร์มที่เหมาะสมได้ที่นี่ แล้วกรอกและเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วยแอปอย่าง Acrobat Sign


4. การประเมินความเสียหาย:

เมื่อเอกสารขอสินเชื่อของคุณผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบของ SBA จะพิจารณาความเสียหายทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ


5. เอกสารสรุปรายละเอียด:

หากเอกสารขอสินเชื่อของคุณผ่านการอนุมัติ คุณจะได้รับเอกสารสรุปสัญญากู้ยืมเพื่อนำไปเซ็นชื่อ จากนั้นคุณจะได้รับการเบิกจ่ายเงินงวดแรก


6. ความช่วยเหลือของผู้จัดการรายกรณี:

เมื่อได้รับสินเชื่อแล้ว คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการรายกรณีเพื่อให้คุณได้รับเงินกู้ส่วนที่เหลือและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อ


วิธีจัดการและติดตามเอกสาร

ในกระบวนการที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก การติดตามเอกสารทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ หากคุณสามารถติดตามเอกสารที่คุณได้เซ็นชื่อ เอกสารที่คุณส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณรวบรวมเพื่อการขอสินเชื่อได้ คุณก็จะมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้จัดการรายกรณีและ SBA มากยิ่งขึ้น

Acrobat Sign และ Adobe Document Cloud พร้อมช่วยเหลือคุณ Acrobat Sign จะช่วยคุณในการสร้างประสบการณ์การเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคอยพิมพ์และกรอกเอกสารอยู่เสมอ คุณสามารถกรอกเอกสารขอสินเชื่อที่จำเป็นและเซ็นชื่อได้ในไม่กี่อึดใจ นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นและเส้นทางการตรวจสอบจะช่วยคุณในการรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบเอกสารต่างๆ อีกด้วย

ทำงานให้แล้วเสร็จ ได้ทุกที่

Adobe Acrobat Pro

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Acrobat logo

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade