#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

ลายเซ็นจริงคืออะไรและควรใช้เมื่อใด

ข้อตกลงบางประเภทจะต้องใช้ลายเซ็นจริง เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยให้คุณรับลายเซ็นจริงได้อย่างรวดเร็ว

สำรวจ Acrobat Sign

A woman filling out a signature using their mobile phone while holding coffee outside a building

ลายเซ็นจริงคืออะไร

ตามคำจำกัดความแล้ว “ลายเซ็นจริง” คือลายเซ็นใดๆ ที่ประทับลงบนเอกสารด้วยปากกาหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ และแม้ว่าลายเซ็นจริงจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างเก่าเมื่อเทียบกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาและได้รับการยอมรับมากขึ้นในสัญญาและเอกสารอื่นๆ แต่รัฐบาลและธุรกิจเอกชนบางแห่งยังคงต้องการให้คู่สัญญาประทับเครื่องหมายของตนลงบนเอกสารที่เซ็นชื่อ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วผู้เซ็นบางคน (เรียกอีกอย่างว่า “ผู้ลงนาม”) ยังชอบใช้ลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ

ลายเซ็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของบุคคล ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา “ลายเซ็นอาจทำด้วยตนเองหรือโดยอุปกรณ์หรือเครื่องจักร และโดยการใช้ชื่อใด ๆ รวมถึงชื่อทางการค้าหรือชื่อสมมติ หรือด้วยคำ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ดำเนินการหรือใช้โดยบุคคลที่มีเจตจำนงปัจจุบันที่จะรับรองความถูกต้องของงานเขียน”

ลายเซ็นไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อและไม่จำเป็นต้องเซ็นด้วยปากกาเสมอไป คุณสามารถทำเครื่องหมายบนเอกสารกระดาษโดยใช้ตราประทับ ตราประทับส่วนตัว ตราประทับชื่อ รอยนิ้วหัวแม่มือ ลายเส้นที่อ่านไม่ออก ชื่อที่พิมพ์ คู่อักษรย่อ หรือแม้แต่ตัว “X” ที่โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นลายเซ็นทางกฎหมายเมื่อระบุไว้ในเอกสารฉบับจริง อย่างไรก็ตาม ลายเซ็นจริงบางลายเซ็นอาจต้องมีผู้รับรองแสดงตนในการลงนาม โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

A woman writing a wet signature using a pen on a paper while sitting at their desk

วิธีรับลายเซ็นจริงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การได้มาซึ่งลายเซ็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายดายเหมือนกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แต่ Adobe Acrobat Sign ช่วยให้กระบวนการนี้รวดเร็วขึ้น Adobe Acrobat Sign รองรับทั้งตัวเลือกลายเซ็นแบบเขียนและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นจริงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ Adobe Acrobat Sign

  1. ผู้เซ็น (ผู้ลงนาม) ดาวน์โหลดเอกสาร PDF หรือ Word ที่มีช่องที่ต้องมีลายเซ็นจริงหรือตราประทับส่วนบุคคล
  2. ผู้เซ็นพิมพ์เอกสาร
  3. ผู้เซ็นเซ็นเอกสารลงบนเอกสารจริง
  4. ผู้เซ็นสแกนเอกสารกลับไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น
  5. ผู้เซ็นอัปโหลดไฟล์แล้วส่งกลับไปยังผู้ส่งคำขอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมลายเซ็นจริง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ในทุกภาคส่วนของสหรัฐอเมริกา

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับและถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกามานานหลายทศวรรษ ในปี 2000 รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ ในรัฐบัญญัติการค้าระดับโลกและระดับชาติ ซึ่งกำหนดให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารดิจิทัลถูกต้องตามกฎหมายในทุกรัฐ ดินแดนของสหรัฐฯ และที่อื่นๆ ที่กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ บังคับใช้ นับตั้งแต่มีการผ่านกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นเรื่องทั่วไปในระดับสากล และขณะนี้ได้รับการยอมรับในประเทศส่วนใหญ่ว่าเป็นวิธีการมาตรฐานในการตรวจสอบธุรกิจและเอกสารทางกฎหมาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเงินและลดค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรด้วยการนำโซลูชันดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเซ็นชื่อ จากการศึกษาของ Capgemini พบว่าบริษัทที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันดิจิทัลนั้นทำกำไรได้มากกว่าบริษัทที่ไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึง 26%

Signing documents with wet signatures with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop

ดูว่าบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนไปใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างไร

การใช้ลายเซ็นจริงนั้นใช้เวลา ความพยายาม และเงิน องค์กรต่อไปนี้ทำให้เวิร์กโฟลว์รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Police ICT

ตำรวจในสหราชอาณาจักรต้องพบกับพยานแต่ละรายด้วยตนเองเพื่อให้พยานดังกล่าวลงนามในสำเนาคำให้การฉบับจริงของตน Adobe ICT ร่วมมือกับ Police ICT ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายในสหราชอาณาจักร เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการเป็นดิจิทัล ตำรวจพบพยานทางโทรศัพท์และขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันคำให้การของพยานด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสงวนการประชุมแบบตัวต่อตัวไว้สำหรับความผิดทางอาญาร้ายแรง การเปลี่ยนไปใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ประมาณ 25,000 ชั่วโมงต่อปี

CXC

CXC เป็นบริษัทด้านการจัดการบุคลากรของออสเตรเลีย เมื่อหลายปีก่อน บริษัทดังกล่าวกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต้องการจ้างผู้รับเหมากว่า 2,000 รายโดยด่วนที่สุด CXC ประหยัดเวลาในการจัดการสัญญาได้ 28 ชั่วโมงต่อเดือน เติบโตอย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และเปลี่ยนสิ่งที่อาจเป็นการขยายที่ยากลำบากให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นด้วยการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเวิร์กโฟลว์

ผสานการทำงานลายเซ็นจริงกับเวิร์กโฟลว์ดิจิทัล

ทำให้ลายเซ็นจริงง่ายขึ้นและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรฐานของคุณด้วย Adobe Acrobat Sign Adobe Acrobat Sign เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและซิงค์กับซอฟต์แวร์ธุรกิจมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น Adobe Acrobat Pro ช่วยให้คุณสร้างไฟล์ PDF ที่กรอกได้และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้วยการนำกระดาษออกจากเวิร์กโฟลว์การจัดการเอกสารของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Acrobat Sign กับ DocuSign

มีคำถามเกี่ยวกับลายเซ็นเพิ่มเติมใช่ไหม คำตอบของคุณมีดังนี้

ลายเซ็นต้นฉบับคืออะไร
“ลายเซ็นดั้งเดิม” หรือ “ลายเซ็นต้นฉบับ” อธิบายถึงลายเซ็นที่ไม่ได้ทำซ้ำในเชิงกลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลได้เป็นผู้เขียนลายเซ็นด้วยมือของตนเอง
การส่งโดยไม่ต้องมีการเซ็นรับคืออะไร
แบบฟอร์มการส่งโดยไม่ต้องมีการเซ็นรับ ทั้งทางออนไลน์และกระดาษ ช่วยให้ผู้รับการจัดส่งที่กำหนดเลือกรับการจัดส่งโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งไปรษณีย์หรือผู้ส่งพัสดุสามารถส่งมอบจดหมายหรือพัสดุไปยังที่อยู่ที่จัดส่งได้โดยไม่ต้องมีการเซ็นรับ
ลายเซ็นต้องเป็นตัวเขียนหรือไม่
เดิมทีแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักเซ็นเป็นตัวเขียน แต่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าลายเซ็นจะต้องเป็นรูปแบบดังกล่าว สิ่งที่สำคัญกว่าคือเครื่องหมายใดก็ตามที่ผู้เซ็นเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเขียนหรือชื่อที่พิมพ์ รอยนิ้วหัวแม่มือ ตราประทับ หรือแม้แต่สัญลักษณ์ จะต้องยืนยันเอกลักษณ์ของผู้เซ็นได้อย่างชัดเจน โดยเมื่อเซ็นลงในเอกสาร ลายเซ็นดังกล่าวจะแสดงถึง เจตนา ที่จะแสดงความยินยอมต่อเนื้อหาในเอกสาร
“ลายเซ็นจริง” มีความหมายว่าอย่างไร
ลายเซ็นจริงคือการที่คุณทำรอยประทับลงบนกระดาษจริง กล่าวคือ คุณได้ “เซ็น” เอกสารด้วยปากกา ตราประทับ หรือเครื่องหมายระบุตัวตนอื่นจริงๆ แม้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น แต่ก็มีสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเซ็นพินัยกรรม ทรัสต์ การรับบุตรบุญธรรม การดำเนินการหย่าร้าง และอีกมากมายที่ยังคงต้องใช้ลายเซ็นจริงต่อไป นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา พนักงานรับรองเอกสารจะต้องใช้ลายเซ็นจริงเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เซ็น

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade