ไฟล์ EPS

จัดการกราฟิกเวกเตอร์และเตรียมรูปภาพของคุณให้พร้อมสำหรับการพิมพ์แบบความละเอียดสูงด้วยรูปแบบไฟล์ EPS (Encapsulated PostScript) ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟล์ EPS และเปรียบเทียบไฟล์ประเภทนี้กับไฟล์อื่นๆ

EPS marquee image

ไฟล์ EPS คืออะไร

EPS เป็นรูปแบบไฟล์เวกเตอร์ที่มักถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการพิมพ์รูปภาพคุณภาพสูงในระดับมืออาชีพ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์ PostScript และอิมเมจเซตเตอร์มักใช้ EPS เพื่อผลิตภาพขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดมาก เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ขนาดใหญ่ และสื่อการตลาดที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้

นอกจากนี้ ไฟล์ EPS ยังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อีกด้วย

 • มีข้อมูลบิตแมปที่เก็บโค้ดขององค์ประกอบสีและขนาดทุกชิ้นเอาไว้แบบแยกกัน ซึ่งทำให้รูปภาพสามารถคงรายละเอียดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมีการปรับขนาดมากเพียงใดก็ตาม
 • มักถูกใช้โดยนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบกราฟิกร่วมกับเครื่องมืออย่างเช่น Adobe Illustrator
 • มีความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์รุ่นเก่าๆ ทั้งยังเป็นรูปแบบไฟล์ที่เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพให้การรองรับโดยทั่วไป

ประวัติของไฟล์ EPS

Adobe ได้สร้าง Encapsulated PostScript ขึ้นมาในช่วงปลายทศวรรษ 1980 EPS จึงเป็นไฟล์รูปภาพที่ผู้คนต่างเลือกใช้ในยุคแรกๆ ของอุตสาหกรรมการออกแบบ โดยรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการผสานรูปภาพและภาพประกอบเข้ากับผลงานที่สร้างขึ้นจากข้อความเป็นหลัก นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ EPS ยังสามารถแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่รูปแบบไฟล์ที่มีมาก่อนหน้าไม่สามารถทำได้

EPS ได้กลายมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพ เพราะเป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และอิมเมจเซตเตอร์ชั้นนำเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังมีผู้ใช้งาน EPS อยู่ในทุกวันนี้ แต่รูปแบบไฟล์ในระบบก็ได้เข้ามาแทนที่เทคโนโลยี EPS แล้วเสียส่วนใหญ่

เนื่องจากไฟล์ EPS จัดเก็บข้อมูลเฉพาะของรูปภาพ รูปแบบไฟล์นี้จึงเหมาะกับกราฟิกที่ต้องปรับขนาด

ไฟล์ EPS มีไว้ใช้ทำอะไร

ไฟล์ EPS ให้การใช้งานที่หลากหลายสำหรับการออกแบบและการพิมพ์กราฟิก

รูปแบบดั้งเดิม

แม้ว่ารูปแบบ EPS จะถูกแทนที่โดยรูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่าเช่น PDF แต่ไฟล์ EPS ก็ยังเป็นรูปแบบไฟล์ดั้งเดิมที่สามารถใช้ได้กับระบบและซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมด

การพิมพ์

เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพมักใช้ไฟล์ EPS สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ ฟีเจอร์ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เก่าๆ ทำให้รูปแบบไฟล์นี้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์มากมาย ซึ่งรวมถึงเครื่องที่อาจเก่าเกินจะรองรับรูปแบบไฟล์ใหม่ๆ เช่น PDF ด้วย นอกจากนี้ เครื่องสลักที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์อาจสลักงานอย่างมีรายละเอียดจากไฟล์ EPS ได้ง่ายกว่า

ป้ายโฆษณา

ข้อมูลเฉพาะของภาพที่เก็บไว้ในไฟล์เวกเตอร์ทำให้ไฟล์ EPS สามารถคงความละเอียดไว้ได้ไม่ว่าจะถูกปรับเป็นขนาดใดก็ตาม EPS จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้กับรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เช่น ป้ายโฆษณาและสื่อทางการตลาดขนาดใหญ่อื่นๆ

ดูไฟล์เวกเตอร์ประเภทอื่นๆ

ข้อดีและข้อเสียของไฟล์ EPS

เช่นเดียวกับรูปแบบไฟล์อื่นๆ ผู้คนต่างใช้ไฟล์ EPS เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ข้อดีและข้อเสียหลักๆ ของไฟล์ EPS มีดังนี้

ข้อดีของไฟล์ EPS

 • รูปแบบ EPS เหมาะสำหรับการปรับขนาดภาพ ข้อมูลรูปภาพที่ไฟล์เก็บเอาไว้นั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่ารูปภาพจะคงความละเอียดไว้ได้ในระดับสูงแม้ว่าจะถูกปรับขนาดจนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็ตาม
 • ข้อมูลรูปภาพ EPS ได้รับประโยชน์จากบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณภาพของรูปภาพอยู่ในระดับสูง แม้ว่าไฟล์จะถูกย่อขนาดลงก็ตาม
 • เครื่องพิมพ์สำหรับมืออาชีพสมัยใหม่ส่วนมากสามารถรองรับไฟล์ EPS ได้ ไฟล์ประเภทนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่

ข้อเสียของไฟล์ EPS

 • ไฟล์ EPS ประกอบด้วยข้อมูลทางคณิตศาสตร์ซึ่งกำหนดว่ารูปภาพจะปรากฏในภาพตัวอย่างขนาดย่อในลักษณะใด การตั้งค่ารูปภาพก่อนสร้างไฟล์ EPS จึงอาจใช้เวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบไม่สะดวกนัก
 • เมื่อคุณบันทึกไฟล์ EPS แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก หากคุณเห็นว่ามีข้อผิดพลาดและต้องการทำการแก้ไข คุณจะต้องกลับไปยังไฟล์ออกแบบตั้งต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงก่อนจะบันทึกไฟล์ใหม่เป็น EPS
 • ไฟล์ EPS จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการเปิด คุณต้องมีแอปเช่น Adobe Illustrator เพื่อดูและแก้ไขรูปภาพ EPS

วิธีการสร้างและแก้ไขไฟล์ EPS

รูปภาพ Encapsulated PostScript ประกอบด้วยข้อมูลบิตแมปและข้อมูลเวกเตอร์ ทั้งนี้ มีเพียงข้อมูลเวกเตอร์เท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้หากใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

วิธีสร้างไฟล์ EPS มีดังนี้

 1. เมื่อคุณทำการออกแบบรูปภาพใน Illustrator หรือโปรแกรมที่คล้ายกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู File (ไฟล์)
 2. คลิกที่ Export (ส่งออก)
 3. เลือก Export as EPS (ส่งออกเป็น EPS)
 4. ระบุว่าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ที่ใด
 5. เลือกหน้าที่คุณต้องการส่งออกเมื่อได้รับข้อความแจ้งจากระบบ
 6. ตั้งค่าตัวเลือกเสริมอื่นๆ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟิกของคุณอยู่ในขอบเขตของรูปภาพหรือพื้นผิวตัดแต่งบนหน้า
 8. คลิกที่ Export (ส่งออก)

หากต้องการแก้ไขไฟล์ EPS คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเช่น Adobe Illustrator

ไฟล์ EPS: คำถามที่พบบ่อย

ไฟล์ PDF ดีกว่าไฟล์ EPS หรือไม่

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้และสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้หลากหลายกว่า แต่คุณอาจพบว่า EPS นั้นเหมาะสมกว่าหากคุณใช้เครื่องพิมพ์แบบเก่า

ฉันสามารถเปิดไฟล์ EPS ใน Photoshop ได้หรือไม่

คุณสามารถเปิดไฟล์ EPS ได้ใน Photoshop แต่รูปภาพจะถูกแปลงเป็นราสเตอร์ ซึ่งหมายความว่าระบบจะล็อกภาพไม่ให้แก้ไขได้

ไฟล์ EPS จะเปิดได้โดยอัตโนมัติบน Mac หรือไม่

อุปกรณ์ macOS มีความสามารถในการเปิดไฟล์ EPS ที่มาพร้อมกับระบบโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในขณะที่อุปกรณ์ Windows จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเปิดไฟล์

รูปแบบ EPS นั้นตกยุคไปแล้วหรือไม่

ไฟล์ EPS ยังคงมีประโยชน์อยู่ ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เก่าๆ ทำให้ไฟล์ EPS เป็นทางเลือกสำรองที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ แต่นักออกแบบกราฟิกมักพบว่าไฟล์ AI (Adobe Illustrator) นั้นมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการแก้ไขงาน

ไฟล์ประเภทใดดีกว่ากันระหว่างไฟล์ SVG และ EPS

ไฟล์ SVG มักมีประโยชน์มากกว่าสำหรับงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแบบไลฟ์ และการสร้างรูปภาพ แต่ไฟล์ SVG ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดการพิมพ์ที่คมชัดในระดับเดียวกันกับไฟล์ EPS ดังนั้น คุณจึงควรพิจารณาชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเลือกว่าจะใช้ไฟล์รูปภาพประเภทใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่คล้ายกับ EPS

PNG file image

ไฟล์ PNG

ทำความรู้จักกับไฟล์ PNG และโอกาสในการใช้รูปแบบไฟล์รูปภาพนี้

JPEG file image

ไฟล์ JPEG

ค้นพบเรื่องราวของไฟล์ JPEG และวิธีการใช้รูปแบบไฟล์ที่แพร่หลายนี้

TIFF file image

ไฟล์ TIFF

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ TIFF และวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการไฟล์

GIF file image

ไฟล์ GIF

ทำความรู้จักไฟล์ GIF และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบวิดีโอขนาดสั้นนี้

เปรียบเทียบไฟล์ EPS กับไฟล์ประเภทอื่นๆ

EPS vs SVG file image

EPS เทียบกับ SVG

ดูว่ารูปแบบไฟล์เวกเตอร์ที่เป็นที่นิยมทั้งสองรูปแบบนี้เทียบกันแล้วเป็นอย่างไร

AI vs EPS file image

AI เทียบกับ EPS

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าไฟล์ประเภทใดในสองประเภทนี้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันในด้านการบันทึกและการแชร์ภาพประกอบความละเอียดสูง

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator