เวิร์กโฟลว์ดิจิทัลสามารถเพิ่ม ROI ได้ถึง 420%

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับอีบุ๊ก Adobe + Microsoft

อ่านอีบุ๊ก From Dotted Line to Bottom Line

 

ขจัดความฝืดเคืองออกจากกระบวนการขายของคุณและปิดการขายให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่คุณจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น แล้วทำได้อย่างไร ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเวิร์กโฟลว์ดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนโดย Adobe และ Microsoft

 

 

ในอีบุ๊กจาก Adobe และ Microsoft เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า

 

  • Adobe Sign ช่วยให้คุณบรรลุเวิร์กโฟลว์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยสามารถจ้างงานได้เร็วกว่าคู่แข่งได้อย่างไร
 
  • โซลูชันของ Adobe และ Microsoft ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ
 
  •  องค์กรต่างๆ ประหยัดเวลา 1.5 ชั่วโมงต่อธุรกรรมที่ลงนามได้อย่างไร
งาน

Adobe โลโก้ Adobe Acrobat Adobe Document Cloud โลโก้ Adobe PDF Document Cloud และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.