ดูว่า Adobe Sign ทำงานกับ Microsoft 365 อย่างราบรื่นได้อย่างไร

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


ในฐานะที่เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้ Adobe Sign ทำให้การจัดเก็บลายเซ็นจากในโซลูชันของ Microsoft ที่คุณใช้เป็นประจำทุกวันเป็นเรื่องง่าย รับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์นี้เพื่อดูวิธีการ

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ซึ่งมีการสาธิตของ Adobe Sign จะแสดงวิธี:

  • เตรียมและส่งเอกสารให้ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และติดตามสถานะจากใน Microsoft SharePoint, Outlook, Teams, Word และ PowerPoint
  • เพิ่มระบบอัตโนมัติและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการด้วยตนเองโดยการเพิ่มขั้นตอนการเซ็นไปยังเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint หรือโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Automate ของ Microsoft
  • ใช้ Adobe Sign อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับแอปพลิเคชันของ Microsoft ที่คุณมีอยู่แล้ว
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์