Xem Adobe Sign hoạt động trơn tru với Microsoft 365 như thế nào

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Là giải pháp chữ ký điện tử ưa thích của Microsoft, Adobe Sign giúp bạn dễ dàng ghi lại chữ ký ngay ở các giải pháp của Microsoft mà bạn sử dụng hàng ngày. Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu này để biết làm thế nào.

Hội thảo trực tuyến này, bao gồm bản trình diễn về Adobe Sign, sẽ cho bạn biết cách:

  • Chuẩn bị và gửi tài liệu để ký điện tử và theo dõi trạng thái của tài liệu ngay ở SharePoint, Outlook, Teams, Word và PowerPoint.
  • Tăng tự động hóa và giảm lỗi thủ công bằng cách thêm các bước ký vào quy trình SharePoint hoặc bằng cách sử dụng trình kết nối Microsoft Power Automate.
  • Sử dụng Adobe Sign hiệu quả với các ứng dụng Microsoft hiện có của bạn. 
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.