ดูวิธีที่ Asurion ขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วย Adobe Sign และ Workday

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


Asurion กำลังเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการแปลงกระบวนการภายในจากระยะไกลตลอดวงจรชีวิตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นดิจิทัลโดยใช้ Adobe Sign และ Workday การดำเนินการนี้ช่วยประหยัดเงินและเวลา และช่วยบริษัทส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นและรื่นรมขึ้นให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ภายในการสัมมนาผ่านเว็บความยาว 30 นาทีนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการนำ Workday และ Adobe Sign มาใช้ช่วย Asurion ได้อย่างไร:

  • แปลงโฉมฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทำให้แผนกสนับสนุนเป็นระบบอัตโนมัติ กำจัดงานเอกสารและลายเซ็นที่ต้องเขียนด้วยมือ
  • ประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่กว่า 33,000 ชั่วโมงและประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการสรรหาและรับเข้าทำงานโดยการเซ็นเอกสารได้ในหลักวัน แทนที่จะเป็นหลายเดือน
  • เร่งกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยการผสานการทำงานล่วงหน้าของ Adobe Sign กับ Workday Business Process Framework สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์