Xem Asurion mở rộng chuyển đổi kỹ thuật số với Adobe Sign và Workday như thế nào

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Xem cách Asurion đang áp dụng chuyển đổi số bằng cách số hóa quy trình nội bộ trong công tác nhân sự qua Adobe Sign và Workday. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời giúp công ty mang đến trải nghiệm thú vị và kiện toàn hơn cho khách hàng và nhân viên của họ — dù họ ở bất kỳ đâu.

Trong hội thảo trực tuyến dài 30 phút này, bạn sẽ tìm hiểu về cách mà việc triển khai Workday và Adobe Sign đã giúp Asurion:

  • Chuyển đổi công tác nhân sự bằng cách tự động hóa bộ phận hậu cần, loại bỏ các thủ tục giấy tờ thủ công và chữ ký vật lý.
  • Tiết kiệm hơn 33.000 giờ làm và 1,4 triệu đô-la chi phí hàng năm.
  • Tăng hiệu quả trong việc tuyển dụng và đào tạo bằng cách lấy chữ ký cho tài liệu chỉ sau vài ngày thay vì nhiều tháng. 
  • Tăng tốc quy trình nhân sự nhờ tích hợp sẵn Adobe Sign với Workday Business Process Framework dành cho bộ phận nhân sự.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.