ใครๆ ก็เพิ่มเลเยอร์ได้

รวมภาพถ่ายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์
ภาพใหม่สุดน่าทึ่ง

การรวมรูปภาพอย่างน้อยสองภาพเข้าด้วยกันใน Photoshop เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ภาพคอมโพสิตใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ของภาพถ่ายหลายภาพในการสร้างภาพใหม่ขึ้นมาหนึ่งภาพ ใช้เครื่องมือ Object Selection ควบคู่ไปกับฟังก์ชันต่างๆ เช่น Select Subject, Quick Selection และ Magic Wand เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างรวดเร็ว

วิธีเพิ่มเลเยอร์ใน Photoshop


1. สร้างคัตเอาต์

ใช้เครื่องมือ เช่น Object Selection, Select Subject, Remove Background และ Magic Wand เพื่อตัดรูปภาพออกมาทีละรูปภาพ


2. รวมรูปภาพเข้าด้วยกัน

ลากคัตเอาต์แต่ละภาพจากผ้าใบมาไว้ในเอกสารใหม่ฉบับเดียว


3. จัดตำแหน่งใหม่

ใช้เครื่องมือ Move เพื่อลาก หมุน และปรับขนาดวัตถุ


4. จัดเรียงเลเยอร์

เรียงลำดับการซ้อนภาพในแผง Layers เพื่อเปลี่ยนลำดับหน้าหลังของรูปภาพ คลิกที่ไอคอนดวงตาเพื่อซ่อนหรือแสดงเลเยอร์

การแก้ไขภาพแมวใส่หมวกเชฟโดยใช้เครื่องมือ Object Selection ใน Photoshop

เครื่องมือ Object Selection

เมื่อคุณต้องการเลือกวัตถุเพียงหนึ่งรายการหรือเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุในภาพที่มีวัตถุหลายรายการ เครื่องมือ Object Selection ถือเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ที่สุด ใช้เครื่องมือนี้ในโหมด Rectangular หรือ Lasso เพื่อวาดเส้น Selection รอบๆ วัตถุที่ต้องการ แล้วเครื่องมือจะเลือกวัตถุให้คุณโดยอัตโนมัติ จากนั้น คุณจะสามารถตัดวัตถุดังกล่าวออก แล้วเพิ่มวัตถุลงในรูปภาพอื่นได้

การใช้เครื่องมือ Select Subject ใน Photoshop เพื่อเลือกอุ้งเท้าแมว

Select Subject

ใช้เครื่องมือ Select Subject เมื่อคุณต้องการเลือกตัวแบบที่เด่นที่สุดในรูปภาพ แล้วเครื่องมือจะระบุตัวแบบหลัก เช่น บุคคล สัตว์ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นๆ และเลือกตัวแบบดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขตะเกียบที่คีบซูชิอยู่ด้วยเครื่องมือ Quick Selection ใน Photoshop

Quick Selection

ใช้เครื่องมือ Quick Selection เมื่อต้องการเลือกเฉพาะบางส่วนของรูปภาพ คลิกและลากคลุมบริเวณที่คุณต้องการเลือก เครื่องมือจะเลือกโทนสีที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ และหยุดเมื่อเจอขอบของรูปภาพ

การแก้ไขหมวกเชฟด้วยเครื่องมือ Magic Wand ใน Photoshop

Magic Wand

เครื่องมือนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกรูปภาพจากบริเวณที่มีสีสม่ำเสมอกัน เมื่อคุณเลือกช่วงสีแล้ว เครื่องมือ Magic Wand จะช่วยคุณเลือกและตัดส่วนดังกล่าวออก

ใครๆ ก็ลงสีได้

เรียนรู้วิธีการลงสีภาพถ่ายด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

Adobe Photoshop

เบลอ สร้างเลเยอร์ ลงสี สลับ รวม ผสมผสาน
ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้เมื่อใช้ Photoshop