Photoshop

Photoshop

เดสก์ท็อป
เว็บ
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

เดสก์ท็อป
มือถือ
เว็บ
Adobe Express

Photoshop Express

มือถือ
การแก้ไขภาพถ่ายเบื้องต้น
ครอบตัด หมุน และปรับภาพให้ตรง
ปรับแสงและสี
ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและฟิลเตอร์
ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก
การแก้ไขภาพถ่ายและการจัดระเบียบขั้นสูง
แก้ไขรูปภาพ RAW
ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก ด้วยความแม่นยำในระดับพิกเซล
จัดเก็บและจัดระเบียบรูปภาพ
นำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและการแก้ไขไปใช้กับภาพถ่ายหลายภาพในคราวเดียว
นำการแก้ไขไปใช้กับบางส่วนของภาพ
 
 
 
 
 
การออกแบบที่สร้างสรรค์
ตัดวัตถุออกและทำการเลือก
รวมและผสมผสานรูปภาพบนเลเยอร์
วาดและระบายสี
ปรับแต่งเทมเพลตและใส่สติกเกอร์ พื้นหลัง ขอบ และข้อความ
แก้ไขวิดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
การแปลงโฉมแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว
แปลงโฉมรูปภาพด้วยฟิลเตอร์ธรรมชาติ
แทนที่ท้องฟ้า
แปลงโฉมภาพเมื่อทำการถ่าย
สร้างภาพตัดปะได้ทันที
ใช้เอฟเฟกต์หรือการซ้อนทับแบบสร้างสรรค์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมชน
เรียนรู้และแชร์กับชุมชนภายในแอป
 
 ●
 ●
Photoshop

Photoshop

เดสก์ท็อป
เว็บ
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

เดสก์ท็อป
มือถือ
เว็บ
Adobe Express

Photoshop Express

มือถือ
การแก้ไขภาพถ่ายเบื้องต้น
ครอบตัด หมุน และปรับภาพให้ตรง
ปรับแสงและสี
ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและฟิลเตอร์
ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก

การแก้ไขภาพถ่ายและการจัดระเบียบขั้นสูง

แก้ไขรูปภาพ RAW

ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก ด้วยความแม่นยำในระดับพิกเซล
จัดเก็บและจัดระเบียบรูปภาพ
นำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและการแก้ไขไปใช้กับภาพถ่ายหลายภาพในคราวเดียว
นำการแก้ไขไปใช้กับบางส่วนของภาพ

 

 

 

 

 

การออกแบบที่สร้างสรรค์
ตัดวัตถุออกและทำการเลือก
รวมและผสมผสานรูปภาพบนเลเยอร์
วาดและระบายสี
ปรับแต่งเทมเพลตและใส่สติกเกอร์ พื้นหลัง ขอบ และข้อความ
แก้ไขวิดีโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

การแปลงโฉมแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว
แปลงโฉมรูปภาพด้วยฟิลเตอร์ธรรมชาติ
แทนที่ท้องฟ้า
แปลงโฉมภาพเมื่อทำการถ่าย
สร้างภาพตัดปะได้ทันที
ใช้เอฟเฟกต์หรือการซ้อนทับแบบสร้างสรรค์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมชน
เรียนรู้และแชร์กับชุมชนภายในแอป