#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là gì?

Sử dụng NDA để giữ thông tin bí mật an toàn mà không làm chậm trễ công việc của bạn.

Khám phá Acrobat Sign

A woman in a white shirt at a desk using a laptop to sign an NDA with Adobe Sign.

Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là gì?

Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là văn bản pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào được công bố trong quá trình hợp tác kinh doanh cùng nhau. Giống như các thỏa thuận về quyền riêng tư nhằm bảo vệ tính bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng như giữa luật sư và khách hàng, NDA cung cấp biện pháp bảo vệ quan trọng để chủ doanh nghiệp chia sẻ thông tin bí mật với các đối tác hoặc nhà đầu tư trong tương lai cũng như nhân viên và nhà thầu của họ.

Các hợp đồng pháp lý như thỏa thuận bảo mật rất quan trọng đối với những doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp, cả trong và ngoài thế giới công nghệ. Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời hoặc phát minh ra công nghệ, sản phẩm mới hoặc công thức độc quyền mà bạn muốn bán, bạn có lẽ cần phải chia sẻ với những người khác để tìm kiếm nguồn vốn, bắt đầu sản xuất và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường. Ngay chính kế hoạch kinh doanh và danh sách khách hàng có giá trị của bạn cũng có thể cần được bảo vệ. Với NDA, bạn sẽ có một thỏa thuận pháp lý có thể giúp bảo vệ khách hàng tiềm năng và ý tưởng của bạn trong khi huy động tiền và thuê nhân viên hoặc cộng tác viên.

Ký tên điện tử trong tài liệu NDA

Two men sitting on a window sill discussing confidential information.

Khi nào cần sử dụng NDA.

Hãy cân nhắc việc sử dụng NDA bất kỳ lúc nào bạn tham gia vào quan hệ kinh doanh bí mật, nhưng đặc biệt là trước khi bạn thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

  • Thảo luận về việc bán hoặc cấp phép sở hữu trí tuệ của bạn, bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc công nghệ nào.
  • Cấp cho nhân viên hoặc nhà thầu quyền tiếp cận bí mật thương mại hoặc thông tin độc quyền khác.
  • Đưa ra đề nghị cho các nhà đầu tư tiềm năng, đối tác hoặc người mua triển vọng.

5 loại NDA phổ biến.

Hai bên.

Mẫu NDA hai bên chỉ có vậy – một hợp đồng ràng buộc theo hai hướng. Cả hai bên đồng ý giữ bí mật thông tin.


Một bên.

Những thỏa thuận này bao gồm các tình huống mà chỉ có một bên (bên tiết lộ) chia sẻ thông tin bí mật với một hoặc một số bên khác (bên nhận). Bên nhận đó được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin một cách hợp pháp.


Nhiều bên.

Thỏa thuận NDA nhiều bên bao gồm ba hoặc nhiều bên chia sẻ thông tin độc quyền. Một hoặc nhiều bên có thể tiết lộ thông tin nhạy cảm và tất cả các bên nhận đều hứa sẽ bảo vệ thông tin đó. Khi có nhiều bên tham gia, những loại NDA này sẽ hiệu quả hơn việc thiết lập nhiều thỏa thuận riêng biệt.


Chấm dứt.

Đây là những NDA hết hạn. Sau một khoảng thời gian đã thống nhất, bên tiết lộ sẽ không ràng buộc thỏa thuận với bên nhận nữa. Thỏa thuận có thể được chỉ định để kết thúc vào một ngày cụ thể hoặc khi quan hệ kinh doanh kết thúc.


Không chấm dứt.

Những thỏa thuận tiết lộ bí mật này không bao giờ hết hạn và bên nhận có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin miễn là các bên làm việc cùng nhau hoặc cho đến khi thông tin được công bố rộng rãi.


Close-up of a woman's fingers with gold rings on them using a laptop to create an NDA.

Nội dung nên đưa vào NDA.

Một thỏa thuận không tiết lộ có thể bao gồm khá nhiều thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý trước khi thực hiện để chắc chắn về ý nghĩa chính xác của NDA. Dưới đây là một số mục phổ biến và quan trọng nhất cần đưa vào mẫu NDA của bạn:

  • Định nghĩa thông tin nhạy cảm hoặc thông tin độc quyền. Thỏa thuận bao gồm những loại thông tin nào? Những lý do tiết lộ là gì?
  • Xác định các bên trong thỏa thuận. Ai là bên tiết lộ và ai là bên nhận?
  • Các điều khoản và điểm phân biệt cụ thể. Người nhận có phải cố hết sức để giữ bí mật thông tin không? Họ có nhận thông tin chỉ trên cơ sở cần biết không? Thông tin “không sử dụng”, có phải là bên nhận không có quyền sử dụng thông tin theo bất kỳ cách nào khác với chỉ dẫn trong thỏa thuận không?
  • Loại trừ. Thông tin nào không được coi là bí mật? Thông tin nào được coi là thông tin công khai?
  • Nghĩa vụ của bên nhận. Bên nhận phải làm gì với thông tin họ nhận được? Họ không thể làm gì?
  • Khoảng thời gian. Thỏa thuận có kéo dài trong một khoảng thời gian cụ thể hay trong khoảng thời gian của một dự án hoặc quan hệ kinh doanh không?
  • Các điều khoản khác. Ai trả mọi khoản phí pháp lý cho các công ty luật và luật sư? Các tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào? Sau một khoảng thời gian nhất định, bên nhận có thể thuê nhân viên của bên tiết lộ không? (Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thỏa thuận không tiết lộ khác với thỏa thuận không cạnh tranh.)
Signing NDA documents with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop.

Hoàn tất các thỏa thuận không tiết lộ một cách nhanh chóng với Adobe Acrobat Sign.

Tạo các NDA ngay khi bạn quyết định tham gia quan hệ liên doanh hoặc kinh doanh khác. Các thỏa thuận được ký càng sớm, bạn càng sớm có thể đưa công việc kinh doanh phát triển đi lên. Với Acrobat Sign, bạn có thể gửi thỏa thuận một cách an toàn dưới dạng PDF bằng bốn bước nhanh chóng. Sau đó, theo dõi tiến trình gửi đi. Các đối tác, nhà đầu tư và nhân viên trong tương lai của bạn có thể điền biểu mẫu và thêm chữ ký điện tử ràng buộc từ bất kỳ thiết bị nào và bạn có thể tiến hành công việc ngay.

Ký tên điện tử trong tài liệu NDA của bạn

Các câu hỏi nhanh về NDA được trả lời tại đây.

Thỏa thuận MNDA là gì?

Một trong những loại thỏa thuận bảo mật được sử dụng thường xuyên nhất là thỏa thuận không tiết lộ hai bên (MNDA). Trong NDA một bên, một bên đồng ý không tiết lộ thông tin bí mật của bên kia. Ngược lại, trong NDA hai bên, cả hai bên đều đồng ý không tiết lộ thông tin bí mật của nhau. Trong khi NDA một bên chỉ từ một phía, thì MNDA tạo ra mối quan hệ bí mật trong đó thông tin được bảo vệ bình đẳng giữa các đối tác.


NDA có hết hạn không?

Một số thỏa thuận bảo mật, được gọi là NDA Chấm dứt, sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định – chẳng hạn như một ngày cụ thể hoặc khi một dự án cụ thể hoặc quan hệ kinh doanh kết thúc. Sau đó, bên tiết lộ sẽ không ràng buộc thỏa thuận với bên nhận nữa. Mặt khác, NDA không chấm dứt sẽ không bao giờ hết hạn. Bên nhận có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin miễn là các bên làm việc cùng nhau, hoặc cho đến khi thông tin được công bố rộng rãi.


Tôi có thể tìm mẫu NDA ở đâu?

Các mẫu NDA miễn phí có sẵn rộng rãi từ nhiều nguồn pháp lý và nguồn tài liệu điện tử trên mạng. Sau khi bạn có mẫu đáp ứng được nhu cầu của mình và muốn chuyển mẫu đó qua các cố vấn pháp lý của riêng bạn, việc gửi mẫu dưới dạng tệp PDF an toàn bằng Adobe Acrobat Sign sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Sau đó, bạn có thể theo dõi tiến trình của mẫu khi các đối tác, nhà đầu tư, nhân viên hoặc nhà thầu trong tương lai điền vào mẫu và thêm chữ ký điện tử ràng buộc của họ.


https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade