Product-icon-reader

Các gói & mức giá Adobe Acrobat

Các gói & mức giá Adobe Acrobat

Phổ biến

Acrobat Pro

Gói đăng ký hàng năm, hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Áp dụng phí nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Tương đương với   . Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Không cần cam kết duy trì hàng năm. Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Hủy bất cứ lúc nào, không mất phí.

Biểu tượng thông tin

Giao dịch bảo mật

Giao dịch bảo mật

Giao dịch bảo mật

     

Acrobat PDF Pack

  

Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Hủy bất cứ lúc nào, không mất phí.

Biểu tượng thông tin

Giao dịch bảo mật

Giao dịch bảo mật

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Acrobat là giải pháp PDF năng suất và cộng tác, kết hợp phần mềm Acrobat dành cho máy tính, ứng dụng quét di động, ứng dụng chữ ký và ứng dụng Acrobat Reader di động - được cải tiến với các tính năng di động cao cấp và dịch vụ Document Cloud cao cấp để bạn có thể làm việc hiệu quả từ mọi nơi.

Gói đăng ký Acrobat của bạn bao gồm:

 

  • Phần mềm máy tính Acrobat Pro hoặc Acrobat Standard, bao gồm các bản cập nhật tính năng trong tương lai, các cải tiến bảo mật hàng quý.

 

  • Các dịch vụ của Adobe Document Cloud, cho phép bạn hoàn thành các tác vụ PDF cần thiết với ứng dụng di động Acrobat Reader hoặc trong trình duyệt web, bao gồm lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến. Dịch vụ Document Cloud cũng cho phép thực hiện quy trình hoàn chỉnh để gửi, ký điện tử và theo dõi tài liệu.

Xem trang chỉ dẫn kỹ thuật Acrobat để biết thông tin.

Xem trang chỉ dẫn kỹ thuật Acrobat để biết thông tin.

Có. Tại Adobe, chúng tôi ưu tiên bảo mật trải nghiệm kỹ thuật số của bạn. Cho dù liên quan đến quản lý danh tính, bảo mật dữ liệu hay tính toàn vẹn của tài liệu, Adobe áp dụng các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tài liệu, dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về các phương pháp thực hành bảo mật của chúng tôi, Vòng đời sản phẩm bảo mật Adobe hoặc bảo mật giải pháp Adobe Document Cloud, hãy xem tại www.adobe.com/security.

Nếu bạn có một doanh nghiệp và chỉ cần quản lý một vài giấy phép giữa những người dùng, thì gói đăng ký Acrobat dành cho Nhóm có thể là một lựa chọn tốt và bạn có thể mua trực tiếp. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn có nhu cầu triển khai và quản trị phức tạp hơn, hãy xem các tùy chọn cấp phép số lượng lớn của chúng tôi. Yêu cầu liên hệ từ Bộ phận bán hàng cho doanh nghiệp của Adobe hoặc liên hệ với Đại lý được ủy quyền của Adobe.

American Express Visa Mastercard Discover PayPal

Mọi mức giá đều phải chịu các loại thuế hiện hành ở địa phương.