Thực hiện tất cả mọi việc với Acrobat.

Tạo và chỉnh sửa tệp PDF. Cộng tác dễ dàng. Ký điện tử lên tài liệu và thu thập chữ ký. Hoàn thành mọi việc trong một ứng dụng, cho dù bạn làm việc ở đâu. Trong Acrobat.

 

Các gói với giá chỉ từ   .

Acrobat. Giải pháp tất cả trong một dành cho bạn, mọi lúc mọi nơi.

Luôn nắm rõ tài liệu của bạn với các tính năng mạnh mẽ dành cho máy tính, thiết bị di động và web.

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh ngay trong Acrobat.

Dễ dàng sửa văn bản và hoán đổi hình ảnh mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Tất cả chỉ cần vài cú nhấp chuột.

Tạo tệp PDF từ các loại tệp khác.

Ảnh. Trang chiếu PowerPoint. Bảng tính. Tài liệu Word. Chuyển đổi tệp thành PDF để bạn có thể dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai.

Ký điện tử và yêu cầu chữ ký điện tử.

Ký vào tài liệu hoặc yêu cầu chữ ký trên mọi thiết bị, kể cả thiết bị di động. Người nhận không cần phải đăng nhập.

Khám phá thêm về các tính năng của Acrobat.

Chia sẻ và đánh giá.

Gửi tệp PDF cho bất kỳ ai bằng tính năng Chia sẻ – không cần đăng nhập để xem hoặc thêm nhận xét trong tệp PDF của bạn.

Phát hiện sự khác biệt.

Sử dụng công cụ So sánh các tệp để xem những điểm thay đổi giữa hai phiên bản PDF của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Giữ an toàn cho tệp PDF.

Ngăn không cho người khác sao chép, chỉnh sửa hoặc in nội dung PDF của bạn với tính năng Bảo vệ tệp PDF.

CÁC GÓI VÀ GIÁ

So sánh các gói Acrobat.

Acrobat Reader

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét trên tệp PDF.

Miễn phí

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Acrobat Standard

Công cụ PDF đơn giản để chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu.

Chỉ từ

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Acrobat Pro

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF thiết yếu với các công cụ tiên tiến và bảo mật.

Chỉ từ

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Acrobat Standard dành cho nhóm

Công cụ PDF đơn giản để chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu.

Chỉ từ

  

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro dành cho nhóm

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF thiết yếu, cộng với các công cụ tiên tiến và tính năng quản trị.

Chỉ từ

  

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro dành cho doanh nghiệp

Hãy gọi hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khả năng cấp độ doanh nghiệp dành cho các tổ chức có quy mô từ vừa đến lớn.

Gọi số +65 3157 2191

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF thiết yếu với các công cụ tiên tiến và bảo mật.

Chỉ từ

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Học sinh, sinh viên tiết kiệm 60% khi mua hơn 20 ứng dụng, bao gồm Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator cùng nhiều ứng dụng khác, chỉ cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.

Chỉ từ

  

   

Biểu tượng Acrobat

Hơn 20 ứng dụng sáng tạo, cộng với mọi lợi ích của Acrobat Pro, bao gồm:

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Gói đăng ký Acrobat của bạn có nhiều công cụ vô cùng tuyệt vời.

Sử dụng Acrobat ở mọi nơi.

Ứng dụng dành cho máy tính cho Mac và Windows

Khả dụng trên web và thiết bị di động, cộng thêm tiện ích mở rộng trình duyệt

Ứng dụng di động Adobe Scan và Acrobat Reader

Giúp quy trình làm việc được suôn sẻ.

Hoạt động với các ứng dụng bạn đã dùng, như Microsoft 365 và Dropbox 

Tích hợp liền mạch với Adobe Creative CloudAdobe Express

Nhận biện pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp.

Biện pháp bảo mật SSL giúp bạn có thể an tâm làm việc và chia sẻ

Chữ ký điện tử an toàn, tuân thủ và có giá trị ràng buộc 

Khám phá cách các doanh nghiệp nhỏ tạo ra ảnh hưởng lớn với Acrobat.

Tạo dựng tương lai.

Robison Home Builders là một doanh nghiệp xây dựng do gia đình sở hữu và điều hành ở Utah vừa góp mặt trong danh sách 40 nhà thầu dưới 40 tuổi hàng đầu ở Mỹ. Tìm hiểu xem Acrobat giúp họ sắp xếp kế hoạch trên nhiều địa điểm làm việc và nhà thầu như thế nào.

Áp dụng công nghệ để phát triển.

The J. Morey Company, một doanh nghiệp bảo hiểm có giá trị lớn ở Los Angeles, đã chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng Acrobat vào hai năm trước. Tìm hiểu cách họ sử dụng Acrobat để phát triển gia tài và tăng cường sức ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Acrobat. Đó là cách mà hơn 5 triệu công ty hoàn thành công việc.

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Acrobat là một giải pháp cộng tác và nâng cao năng suất khi thao tác trên tệp PDF. Giải pháp này bao gồm phần mềm Acrobat trên máy tính, các công cụ Acrobat trực tuyến, ứng dụng di động Acrobat Reader và ứng dụng Adobe Scan – tất cả nhằm giúp bạn có thể làm việc an toàn và hiệu quả từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Acrobat Standard bao gồm các tính năng PDF cơ bản, chẳng hạn như:

 • Chỉnh sửa và sắp xếp các tệp PDF
 • Chuyển đổi tài liệu sang PDF và ngược lại
 • Điền vào biểu mẫu, ký vào tài liệu và yêu cầu chữ ký điện tử
 • Bảo vệ tệp bằng mật khẩu


Acrobat Pro bao gồm mọi lợi ích của Acrobat Standard, cộng với các tính năng PDF tiên tiến và tính năng chữ ký điện tử, chẳng hạn như:

 • Chỉnh sửa và sắp xếp các tệp PDF
 • Biến tài liệu đã quét thành tệp PDF có thể chỉnh sửa, tìm kiếm được 
 • So sánh các tệp PDF để rà soát những điểm khác biệt
 • Xóa thông tin nhạy cảm trong PDF
 • Thêm logo và URL tùy chỉnh vào các thỏa thuận để nhận diện thương hiệu
 • Tạo biểu mẫu web và mẫu ký điện tử có thể sử dụng lại
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, nếu có
 • Nhận và theo dõi nhiều chữ ký điện tử bằng cách gửi hàng loạt

Gói đăng ký Acrobat của bạn gồm có phần mềm máy tính, quyền truy cập trực tuyến và ứng dụng di động, giúp bạn dễ dàng đồng bộ hóa các tệp trên máy tính và thiết bị.

 • Phần mềm Acrobat Pro hoặc Acrobat Standard cho máy tính: Sử dụng các công cụ Acrobat trên máy tính, bao gồm các tính năng chuyển đổi, chỉnh sửa và bảo vệ tiên tiến. Bạn cũng có thể tích hợp Acrobat với các công cụ nâng cao năng suất khác hoặc làm việc ngoại tuyến. 
 • Acrobat trực tuyến: Sử dụng các công cụ PDF và chữ ký điện tử trong bất kỳ trình duyệt web nào. Các tích hợp chúng tôi tạo sẵn cho Microsoft OneDrive, Google Drive, v.v. giúp dễ dàng lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến. Bạn thậm chí có thể gửi tài liệu để lấy chữ ký điện tử và theo dõi phản hồi theo thời gian thực.
 • Ứng dụng di động Acrobat Reader: Ứng dụng miễn phí này đã giành được sự tin tưởng của hàng trăm triệu người và được trang bị tất cả các công cụ mới nhất mà bạn cần để duy trì hoạt động của các dự án, cho dù bạn ở đâu.
 • Ứng dụng di động Acrobat Scan: Dùng ứng dụng miễn phí này để quét tài liệu thành PDF và tự động nhận dạng văn bản để chỉnh sửa.

Có. Nhiều công cụ và tiện ích Acrobat có sẵn để hợp lý hóa việc triển khai trong doanh nghiệp và giúp kiểm soát chi phí CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang tài nguyên CNTT.

Xem trang chỉ dẫn kỹ thuật Acrobat để biết thông tin.

Xem trang chỉ dẫn kỹ thuật Acrobat để biết thông tin.

Có. Tại Adobe, chúng tôi ưu tiên bảo mật trải nghiệm kỹ thuật số của bạn. Cho dù liên quan đến quản lý danh tính, bảo mật dữ liệu hay tính toàn vẹn của tài liệu, Adobe áp dụng các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tài liệu, dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về các phương pháp thực hành bảo mật của chúng tôi, Vòng đời sản phẩm bảo mật Adobe hoặc khả năng bảo mật của giải pháp Adobe Document Cloud, vui lòng xem trên trang www.adobe.com/security.

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp và chỉ cần quản lý một vài giấy phép giữa những người dùng, thì gói đăng ký Acrobat dành cho nhóm có thể là lựa chọn phù hợp và bạn có thể mua trực tiếp. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn có nhu cầu triển khai và quản trị phức tạp hơn, hãy xem các tùy chọn cấp phép số lượng lớn của chúng tôi. Yêu cầu liên hệ từ Bộ phận bán hàng cho doanh nghiệp của Adobe, hoặc liên hệ với Đại lý được ủy quyền của Adobe.

logo acrobat

Nhận hỗ trợ về Acrobat.