Tài nguyên và thông tin chuyên sâu về CNTT

Sự bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Giúp bảo vệ dữ liệu và tài liệu của bạn bằng các quy trình và biện pháp kiểm soát bảo mật đầu ngành.

Bảo mật
Bảo mật

Tại Adobe, chúng tôi ưu tiên bảo mật
trải nghiệm kỹ thuật số của bạn. Tìm hiểu thêm về bảo mật Adobe.

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư về dữ liệu của bạn là mối quan tâm chính đối với Adobe. Đọc các chính sách của chúng tôi trong Trung tâm bảo mật Adobe.

Trung tâm tin cậy

Tìm thông tin về trạng thái hệ thống, bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ trong Trung tâm tin cậy Adobe.

3_Loupe_MobileSecurity
Bảo mật Adobe Acrobat

Bảo mật Adobe Acrobat

Chúng tôi là hãng hàng đầu về tài liệu kỹ thuật số bảo mật suốt hơn 25 năm. Bảo mật tài liệu của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi.

Bảo mật Adobe Sign

Bảo mật Adobe Acrobat Sign

Chữ ký điện tử của chúng tôi đáp ứng quy định khắt khe của ngành và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt trên toàn thế giới.

#
sadasdsd
Bảo mật di động

Bảo mật di động

Chúng tôi hợp tác với các nền tảng quản lý di động doanh nghiệp EMM để bạn có thể quản lý và phân phối các ứng dụng

cho thiết bị di động.

Luôn được cập nhật. Luôn bảo mật.

Hình ảnh

Bảng tin và cố vấn bảo mật.

Truy cập thông tin bảo mật quan trọng, bao gồm lịch trình cập nhật theo kế hoạch hàng tháng.

Hình ảnh

Lập đội ứng phó sự cố an ninh.

Đọc blog để cập nhật tin tức và sự kiện bảo mật mới nhất.

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.