hình ảnh
 

Khám phá mọi khả năng của PDF.


Adobe Acrobat giúp bạn phát triển doanh nghiệp. Chuyển đổi, chỉnh sửa, chia sẻ và ký tệp PDF. Khám phá tất cả các tính năng và công cụ bên dưới.

 

hình ảnh

chuyển đổi

Chuyển đổi

Chuyển đổi sang PDF

Chuyển đổi sang PDF

Chuyển gần như mọi tệp thành PDF.


 

Word sang PDF

Word sang PDF

Chuyển đổi tệp Microsoft Word thành PDF.
 

 

PPT sang PDF

PPT sang PDF

Chuyển đổi tệp Microsoft PowerPoint thành PDF.
 

Excel sang PDF

Excel sang PDF

Chuyển đổi tệp Microsoft Excel sang PDF.

 

JPG sang PDF

JPG sang PDF

Chuyển đổi JPG, PNG và các hình ảnh khác sang PDF.
 

PDF sang Word

PDF sang Word

Chuyển đổi tệp PDF sang Microsoft Word.


 

PDF sang PPT

PDF sang PPT

Chuyển đổi tệp PDF sang Microsoft PowerPoint.

 

PDF sang Excel

PDF sang Excel

Chuyển đổi tệp PDF sang Microsoft Excel.

 

PDF sang hình ảnh

PDF sang JPG

Chuyển đổi tệp PDF sang JPG, PNG hoặc TIFF.

 

Nén PDF

Nén PDF

Giảm kích thước tệp PDF để chia sẻ dễ dàng hơn.

 

Trang web HTML sang PDF

HTML sang PDF

Chuyển đổi trang web sang PDF.


 

 

In thành PDF

In thành PDF

Chuyển bất kỳ tệp nào thành PDF bằng hộp thoại In.

 

 

Chuyển đổi

chỉnh sửa

chia sẻ

ký tên

Làm được nhiều việc hơn với Acrobat.

Vì sao lại giới hạn những gì mà tệp PDF của bạn có thể thực hiện? Xem các tính năng Acrobat bổ sung này và khiến cho tệp PDF làm việc chăm chỉ giống như bạn.

 

Xem có gì mới

Làm được nhiều việc hơn với Acrobat.

Vì sao lại giới hạn những gì mà tệp PDF của bạn có thể thực hiện? Xem các tính năng Acrobat bổ sung này và khiến cho tệp PDF làm việc chăm chỉ giống như bạn.

 

Xem có gì mới

hình ảnh

Đảm bảo dễ tiếp cận.

Tạo tệp PDF dễ tiếp cận và xác minh khả năng trợ năng trong một vài bước nhanh chóng.

hình ảnh

Sử dụng Trình hướng dẫn hành động trong Acrobat Pro.

Tạo và áp dụng các hành động tùy chỉnh cho bất kỳ tệp PDF nào để tiết kiệm thời gian và số lần gõ phím.

hình ảnh

Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO.

Chuyển đổi tệp PDF của bạn sang PDF/X, PDF/A hoặc PDF/E để tuân thủ các quy định.

hình ảnh

Nhận sự hỗ trợ bổ sung.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Adobe để được trợ giúp thêm về Acrobat.

hình ảnh

Mở ra những khả năng của mọi tệp PDF.