Logo Adobe Acrobat

Khám phá tất cả các tính năng của Acrobat.

Tìm hiểu về ứng dụng PDF tất cả trong một. Bắt đầu dùng thử 7 ngày miễn phí để mở khóa trọn bộ công cụ Adobe Acrobat trên máy tính, web và thiết bị di động.

Duy trì năng suất với các công cụ giúp bạn dễ dàng sửa đổi tệp PDF mà không cần rời khỏi Acrobat.

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh.

Thêm văn bản, sửa lỗi chính tả, thả trang mới, chỉnh sửa hình ảnh, v.v. mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Sáng tạo từ các mẫu.

Khởi đầu thuận lợi bằng cách chọn từ hàng chục mẫu PDF. Hoặc tạo các mẫu có thể sử dụng lại của riêng bạn.

Tổ chức và sắp xếp lại các trang.

Thêm và sắp xếp lại các trang chỉ bằng cách kéo và thả. Dễ dàng xóa bất kỳ thứ gì không cần thiết.

Hợp nhất và tách các tệp PDF.

Kết hợp hai hoặc nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất hoặc biến tệp PDF hiện có thành nhiều tệp riêng biệt tùy ý bạn.

Thêm nhận xét và đánh dấu tệp PDF.

Nhập nhận xét, đánh dấu văn bản và gạch dưới các đoạn văn. Hoặc để lại ghi chú viết tay, ở bất kỳ đâu trong tài liệu của bạn.

Xoay và cắt.

Căn chỉnh các trang theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Điều chỉnh lề, thay đổi kích thước trang và loại bỏ những thứ không cần thiết.

Chia sẻ, lưu và mở tệp dễ dàng hơn bằng cách sử dụng đúng loại tệp.

Thay đổi loại tệp.

Chuyển đổi tệp PDF của bạn thành một loại tệp khác, bao gồm Microsoft Word, Excel, PowerPoint cùng các định dạng hình ảnh như .jpeg và .png.

Xuất sang PDF.

Biến mọi loại tài liệu thành tệp PDF để giữ nguyên định dạng trên tất cả các thiết bị.

Chuyển đổi sang HTML.

Chuyển đổi tệp PDF thành một trang web đáp ứng chức năng, có thể tìm kiếm và truy cập được bằng cách chuyển đổi tệp sang HTML.

Quản lý công việc kinh doanh tại nhà và ở mọi nơi với các biểu mẫu và chữ ký điện tử dễ sử dụng.

Điền và ký vào biểu mẫu.

Nhập phản hồi trực tiếp vào biểu mẫu PDF. Thêm chữ ký viết tay của bạn và lưu chữ ký để sử dụng trong tương lai.

Yêu cầu và theo dõi chữ ký điện tử.

Gửi tệp PDF để lấy chữ ký điện tử. Xem ai đã ký và ai chưa ký, tất cả ở cùng một nơi.

Tạo biểu mẫu của riêng bạn.

Thu thập thông tin bằng các biểu mẫu PDF mà bất cứ ai cũng có thể hoàn thành. Chia sẻ qua email hoặc trên web.

Chỉ chia sẻ tài liệu với đúng người và thay đổi cấp độ truy cập bất cứ lúc nào.

Chia sẻ kèm điều kiện của riêng bạn.

Gửi tài liệu cho bất kỳ ai bằng liên kết. Kiểm soát ai có thể truy cập tệp PDF của bạn hoặc chia sẻ công khai.

Thu thập phản hồi từ bất kỳ ai.

Chia sẻ tệp PDF của bạn với người khác để nhận chú thích và nhận xét. Người nhận không cần phải đăng nhập để thêm nhận xét.

Giữ an toàn cho tài liệu.

Bảo vệ các tài liệu nhạy cảm bằng mật khẩu. Sử dụng các tính năng bảo mật khác để hạn chế việc chỉnh sửa, in, sao chép, v.v.

Thêm mật khẩu trong quá trình xuất tệp.

Kèm theo biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu trong khi lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF từ Microsoft Word, Excel, Outlook hoặc PowerPoint.

Tắt biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu.

Mở khóa các tài liệu do bạn tạo ban đầu khi không còn yêu cầu mật khẩu để mở tài liệu nữa.

CÁC GÓI VÀ GIÁ

So sánh các gói Acrobat.

Acrobat Reader

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét trên tệp PDF.

Miễn phí

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Acrobat Standard

Công cụ PDF đơn giản để chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu.

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Acrobat Pro

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF tất cả trong một với các công cụ tiên tiến, an toàn.

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Acrobat Standard dành cho nhóm

Công cụ PDF đơn giản để chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu.

  

Quantity

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro dành cho nhóm

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF tất cả trong một, cộng với các công cụ tiên tiến và tính năng quản trị viên.

  

Quantity

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro dành cho doanh nghiệp

Hãy gọi hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khả năng cấp độ doanh nghiệp dành cho các tổ chức có quy mô từ vừa đến lớn.

Gọi số +65 3157 2191

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Biểu tượng Quản trị viên

Admin Console dùng để quản lý giấy phép và người dùng

Acrobat Pro

Giải pháp chữ ký điện tử và PDF tất cả trong một với các công cụ tiên tiến, an toàn.

   

Biểu tượng Acrobat

Khả dụng trên máy tính, web và thiết bị di động

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Học sinh, sinh viên tiết kiệm 60% khi mua hơn 20 ứng dụng, bao gồm Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator cùng nhiều ứng dụng khác.

   

cho năm đầu tiên, sau đó là   

Biểu tượng Acrobat

Hơn 20 ứng dụng sáng tạo, cộng với mọi lợi ích của Acrobat Pro, bao gồm:

Biểu tượng Chia sẻ

Xem, in, chia sẻ và thêm nhận xét

Biểu tượng Chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, xuất, bảo mật và sắp xếp tài liệu

Biểu tượng Chỉnh sửa

Thu thập chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Thu thập chữ ký điện tử
ràng buộc về mặt pháp lý và theo dõi phản hồi

Biểu tượng Tạo

Tạo biểu mẫu web, xóa nội dung, so sánh và truy cập hơn 70 tính năng

logo acrobat

Nhận hỗ trợ về Acrobat.