FUNKCJE I NARZĘDZIA PROGRAMU ADOBE ACROBAT

Mnóstwo funkcji związanych z plikami PDF

Program Adobe Acrobat zapewnia ciągłość działalności. Korzystając z komputera, urządzenia przenośnego lub przeglądarki, otrzymujesz kompletny zestaw narzędzi do konwertowania, edytowania, udostępniania i podpisywania plików PDF oraz wykonywania innych czynności. Rozpocznij bezpłatny okres próbny, aby go wypróbować, lub zapoznaj się z funkcjami opisanymi poniżej.

Edytuj

Twórz

Eksportuj

Podpisz

Organizuj

Udostępnij i chroń

Więcej możliwości dzięki programowi Acrobat

Wykorzystaj wszystkie możliwości formatu PDF. Zapoznaj się z tymi narzędziami programu Acrobat, które pozwalają maksymalnie wykorzystać zalety plików PDF.

Więcej możliwości dzięki programowi Acrobat

Wykorzystaj wszystkie możliwości formatu PDF. Zapoznaj się z tymi narzędziami programu Acrobat, które pozwalają maksymalnie wykorzystać zalety plików PDF.

Ułatwienia dostępu

Program pozwala sprawnie tworzyć pliki PDF z ułatwieniami dostępu i sprawdzać poziom tych ułatwień.

Skorzystaj z Kreatora operacji w programie Acrobat Pro.

Możesz przygotować własne operacje i stosować je do plików PDF, aby usprawnić przetwarzanie dokumentów.

Spełniaj standardy ISO.

Pliki PDF możesz konwertować na formaty PDF/X, PDF/A i PDF/E zgodnie z wymaganiami przepisów.

Uzyskaj dodatkową pomoc.

Odwiedź Centrum pomocy Adobe, aby uzyskać pomocne informacje o programie Acrobat.

W pełni wykorzystaj możliwości każdego pliku PDF.