Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện


Học sinh, sinh viên và giáo viên

Điều khoản và điều kiện về giá giới thiệu

 Giá giới thiệu của Creative Cloud

Học sinh, sinh viên từ 13 tuổi trở lên và giáo viên đủ điều kiện có thể mua gói thành viên hàng năm của Adobe® Creative Cloud™ với mức giá ưu đãi là  cho năm đầu tiên. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn và tính phí theo mức phí tiêu chuẩn hiện hành của gói đăng ký, hiện tại là (cộng với thuế hiện hành), trừ khi bạn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Giá này áp dụng cho các giao dịch mua gói hàng năm, yêu cầu hợp đồng 12 tháng. Mức giá này chỉ áp dụng cho gói thành viên lần đầu tiên và chỉ dành cho khách hàng trong lĩnh vực giáo dục và đủ điều kiện, mua trực tiếp từ Adobe Store hoặc bằng cách gọi đến Bộ phận bán hàng của Adobe. Giá này không áp dụng cho khách hàng OEM, thương mại hoặc cấp phép số lượng lớn. Mức giá này chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua một (1) gói thành viên hàng năm Creative Cloud cho mỗi khách hàng. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi chiết khấu hoặc ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác. Giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Không có hiệu lực ở nơi bị cấm, đánh thuế hoặc hạn chế theo pháp luật.

Giá giới thiệu Creative Cloud trả trước một năm

Học sinh, sinh viên từ 13 tuổi trở lên và giáo viên đủ điều kiện có thể mua gói thành viên hàng năm của Adobe® Creative Cloud™ với mức giá ưu đãi là  cho năm đầu tiên. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn và tính phí theo mức phí tiêu chuẩn hiện hành của gói đăng ký, hiện tại là  (cộng với thuế hiện hành), trừ khi bạn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Mức giá này chỉ áp dụng cho gói thành viên lần đầu tiên và chỉ dành cho khách hàng trong lĩnh vực giáo dục và đủ điều kiện, mua trực tiếp từ Adobe Store hoặc bằng cách gọi đến Bộ phận bán hàng của Adobe. Giá này không áp dụng cho khách hàng OEM, thương mại hoặc cấp phép số lượng lớn. Mức giá này chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua một (1) gói thành viên hàng năm Creative Cloud cho mỗi khách hàng. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi chiết khấu hoặc ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác. Giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Không có hiệu lực ở nơi bị cấm, đánh thuế hoặc hạn chế theo pháp luật.