โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นักเรียนและครู

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการกำหนดราคาเบื้องต้น

฿761.84/เดือนการกำหนดราคาเบื้องต้นของ Creative Cloud

นักเรียนที่มีสิทธิ์อายุ 13 ปีขึ้นไปและครูสามารถซื้อสมาชิกรายปีกับ Adobe® Creative Cloud™ ในราคาที่ลดลง ฿761.84/เดือน สำหรับปีแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ US$29.99/เดือน (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน ราคานี้ใช้ได้สำหรับการซื้อแผนรายปี ซึ่งต้องทำสัญญา 12 เดือน ราคานี้มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกครั้งแรกเท่านั้นและจำกัดเฉพาะลูกค้าด้านการศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือ Volume Licensing ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อสมาชิก Creative Cloud รายปีหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่ง (1) ราย ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย

การกำหนดราคาเบื้องต้นของ Creative Cloud แบบจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปี

นักเรียนที่มีสิทธิ์อายุ 13 ปีขึ้นไปและครูสามารถซื้อสมาชิกรายปีกับ Adobe® Creative Cloud™ ในราคาที่ลดเหลือ US$239.88 สำหรับปีแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ US$359.88/ปี (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน ราคานี้มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกครั้งแรกเท่านั้นและจำกัดเฉพาะลูกค้าด้านการศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือ Volume Licensing ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อสมาชิก Creative Cloud รายปีหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่ง (1) ราย ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะในที่ที่มีการต้องห้าม ถูกเก็บภาษี หรือถูกจำกัดตามกฎหมาย