Adobe logo

Villkor

Studerande och lärare

 

Villkor för introduktionspris

195,00 SEK/månad, introduktionspris för Creative Cloud

Berättigade lärare och studerande från 13 års ålder kan köpa ett årsmedlemskap i Adobe® Creative Cloud™ för det reducerade priset 195,00 SEK/månad under det första året. Efter det första året förnyas ditt avtal automatiskt för ytterligare ett år till det då aktuella standardmånadspriset. Priset gäller vid köp av en helårsplan, vilket kräver ett 12 månaders kontrakt. Priset är endast tillgängligt för det första medlemskapet och begränsat till berättigade kunder inom utbildning som köper direkt från Adobe Store eller genom att ringa Adobe Sales. Priset gäller inte för OEM-kunder, kommersiella kunder eller kunder med volymlicenser. Det här priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) årsmedlemskap i Creative Cloud per kund. Erbjudandet kan inte tilldelas, bytas ut, säljas, överföras eller kombineras med något annat erbjudande eller annan rabatt, eller lösas in mot kontanter eller andra varor eller tjänster. Det här priset kan komma att ändras utan föregående meddelande. Erbjudandet gäller ej i områden där det är förbjudet enligt lag.

 

Ettårigt förbetalt introduktionspris för Creative Cloud

Berättigade lärare och studerande från 13 års ålder kan köpa ett årsmedlemskap i Adobe® Creative Cloud™ för det reducerade priset 2 328,30 SEK under det första året. Efter det första året förnyas ditt avtal automatiskt för ytterligare ett år till det då aktuella standardårspriset. Priset är endast tillgängligt för det första medlemskapet och begränsat till berättigade kunder inom utbildning som köper direkt från Adobe Store eller genom att ringa Adobe Sales. Priset gäller inte för OEM-kunder, kommersiella kunder eller kunder med volymlicenser. Det här priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) årsmedlemskap i Creative Cloud per kund. Erbjudandet kan inte tilldelas, bytas ut, säljas, överföras eller kombineras med något annat erbjudande eller annan rabatt, eller lösas in mot kontanter eller andra varor eller tjänster. Det här priset kan komma att ändras utan föregående meddelande. Erbjudandet gäller ej i områden där det är förbjudet enligt lag.