Adobe logo

Villkor


Studerande och lärare

Introduktionspris och villkor

Creative Cloud – introduktionspris

Berättigade studerande som fyllt 13 år och lärare kan köpa ett årsmedlemskap för Adobe® Creative Cloud™ till det rabatterade priset  för det första året. När perioden löper ut förnyas prenumerationen automatiskt ett år till det då gällande prenumerationspriset, f.n. (plus moms), om du inte väljer att ändra eller avbryta prenumerationen. Priset gäller köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Priset gäller endast nya kunder och är begränsat till berättigade utbildningskunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes direktförsäljning. Priset gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder. Priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) ettårigt Creative Cloud-medlemskap per kund. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar. Gäller inte i länder där erbjudandet är lagstridigt.

Introduktionspris för ett års förbetalt Creative Cloud

Berättigade studerande som fyllt 13 år och lärare kan köpa ett årsmedlemskap för Adobe® Creative Cloud™ till det rabatterade priset  för det första året. När erbjudandet löper ut kommer prenumerationen att förnyas automatiskt ett år till det då gällande prenumerationspriset, f.n. (plus moms), om du inte väljer att ändra eller avbryta medlemskapet. Priset gäller endast nya kunder och är begränsat till berättigade utbildningskunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes direktförsäljning. Priset gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder. Priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) ettårigt Creative Cloud-medlemskap per kund. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar. Gäller inte i länder där erbjudandet är lagstridigt.