הסמל של Adobe

תנאים והתניות


תלמידים ומורים

תנאים והתניות עבור מחיר ההיכרות

לחודש לרכישת Creative Cloud – מחיר היכרות

תלמידים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאים יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ במחיר מופחת של לחודש לשנה הראשונה. בסוף תקופת המבצע, יחויב המינוי אוטומטית לפי התעריף הרגיל של דמי המינוי, נכון לעכשיו לחודש (בנוסף למיסים הרלוונטיים), אלא אם תבחרו לשנות או לבטל את המינוי. מחיר זה תקף לרכישת תוכנית שנתית, הדורשת חוזה ל-12 חודשים. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב‑Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. מבצע זה מבוטל במקומות שבהם הוא אסור או מוגבל על-פי חוק.

מחיר היכרות לשנה בתשלום מראש לרכישת Creative Cloud

תלמידים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאים יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ במחיר מופחת של לשנה הראשונה. בסוף תקופת המבצע, יחויב המינוי אוטומטית לפי התעריף הרגיל של דמי המינוי, נכון לעכשיו לשנה (בנוסף למיסים הרלוונטיים), אלא אם תבחרו לשנות או לבטל את המינוי. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב‑Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. מבצע זה מבוטל במקומות שבהם הוא אסור או מוגבל על-פי חוק.