Adobe logo

תנאים והתניות

תלמידים ומורים

תנאים והתניות עבור מחיר ההיכרות

70 ש"ח לחודש - מחיר היכרות לרכישת Creative Cloud

סטודנטים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאים יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של 70 ש"ח לחודש למשך השנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, יחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר החודשי העדכני הרגיל במועד החידוש, אלא אם תבטלו. מחיר זה תקף לרכישת תוכנית שנתית, הדורשת חוזה ל-12 חודשים. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. הצעה זו בטלה במקומות שבהם היא אסורה או מוגבלת על-פי חוק.

מחיר היכרות לשנה בתשלום מראש לרכישת Creative Cloud

סטודנטים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאים יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של 840 ש"ח למשך השנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, יחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר השנתי העדכני הרגיל במועד החידוש, אלא אם תבטלו. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. הצעה זו בטלה במקומות שבהם היא אסורה או מוגבלת על-פי חוק.