Logo ng Adobe

Mga Tuntunin at Kundisyon


Mga Estudyante at Guro

Mga Tuntunin at Kundisyon ng Panimulang Presyo

Panimulang Presyo ng Creative Cloud

Pwedeng bumili ang mga kwalipikadong estudyanteng 13 taong gulang pataas at mga guro ng taunang membership sa Adobe® Creative Cloud™ sa mas murang presyo na  sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang subscription mo sa karaniwang singil sa subscription, na kasalukuyang nagkakahalaga ng (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Valid ang presyong ito para sa mga pagbili ng isang taunang plan na nangangailangan ng 12 buwang kontrata. Available lang ang presyong ito sa first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales. Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo. Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas.

Isang Taong Panimulang Presyo ng Prepaid na Creative Cloud

Pwedeng bumili ang mga kwalipikadong estudyanteng 13 taong gulang pataas at mga guro ng taunang membership sa Adobe® Creative Cloud™ sa mas murang presyo na  sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang subscription mo sa karaniwang singil sa subscription, na kasalukuyang nagkakahalaga ng  (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Available lang ang presyong ito sa first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales. Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo. Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas.