Λογότυπο Adobe

Όροι και προϋποθέσεις


Σπουδαστές και καθηγητές

Όροι και προϋποθέσεις τιμής γνωριμίας

€20,15/μήνα Τιμή γνωριμίας Creative Cloud

Οι σπουδαστές άνω των 13 ετών και οι καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να αγοράσουν μια ετήσια συνδρομή του Adobe® Creative Cloud™ στη μειωμένη τιμή των €20,15/μήνα για το πρώτο έτος. Κατά τη λήξη της περιόδου προσφοράς, η συνδρομή σας θα χρεωθεί αυτόματα με την τυπική τιμή συνδρομής, που επί του παρόντος είναι €36,46/μήνα, εκτός εάν επιλέξετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Αυτή η τιμή ισχύει για αγορές ετήσιου προγράμματος, το οποίο απαιτεί 12μηνη σύμβαση. Αυτή η τιμή είναι διαθέσιμη μόνο για την πρώτη συνδρομή και περιορίζεται σε πελάτες του εκπαιδευτικού κλάδου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι αγοράζουν απευθείας από το Adobe Store ή καλώντας το Adobe Sales. Η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη σε ΚΠΕ, εμπορικούς πελάτες ή πελάτες με παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης. Αυτή η τιμή περιορίζεται σε μία (1) αγορά μίας (1) ετήσιας συνδρομής Creative Cloud ανά πελάτη. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η ανταλλαγή, η πώληση, η μεταφορά, ο συνδυασμός με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προσφορά ή η εξαργύρωση της προσφοράς σε μετρητά ή άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτή η τιμή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Άκυρο όπου υπάρχει απαγόρευση, φορολόγηση ή περιορισμός βάσει νόμου.

Τιμή γνωριμίας προπληρωμής ενός έτους για το Creative Cloud

Οι σπουδαστές άνω των 13 ετών και οι καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να αγοράσουν μια ετήσια συνδρομή του Adobe® Creative Cloud™ στη μειωμένη τιμή των €240,60 για το πρώτο έτος. Κατά τη λήξη της περιόδου προσφοράς, η συνδρομή σας θα χρεωθεί αυτόματα με την τυπική τιμή συνδρομής, που επί του παρόντος είναι €435,29/έτος, εκτός εάν επιλέξετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Αυτή η τιμή είναι διαθέσιμη μόνο για την πρώτη συνδρομή και περιορίζεται σε πελάτες του εκπαιδευτικού κλάδου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι αγοράζουν απευθείας από το Adobe Store ή καλώντας το Adobe Sales. Η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη σε ΚΠΕ, εμπορικούς πελάτες ή πελάτες με παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης. Αυτή η τιμή περιορίζεται σε μία (1) αγορά μίας (1) ετήσιας συνδρομής Creative Cloud ανά πελάτη. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η ανταλλαγή, η πώληση, η μεταφορά, ο συνδυασμός με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προσφορά ή η εξαργύρωση της προσφοράς σε μετρητά ή άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτή η τιμή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Άκυρο όπου υπάρχει απαγόρευση, φορολόγηση ή περιορισμός βάσει νόμου.