Adobe giúp bạn làm được nhiều việc hơn

trong Microsoft Teams

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Cho dù bạn mới làm quen với Acrobat hay chỉ muốn tìm hiểu các phương pháp hay nhất để làm việc với tệp PDF, Trình dựng kỹ năng Acrobat trực tiếp này là nơi để bắt đầu. Buổi phát này tập trung nói về việc thiết lập và chạy tệp PDF: cách tạo tệp PDF, cách kết hợp nhiều tệp thành một PDF duy nhất và cách làm việc với các trang trong tệp PDF để thay đổi thứ tự trang, xoay trang hoặc thêm và xóa trang trong tệp của bạn.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ba cách tiếp cận đơn giản để tăng năng suất của bạn với tệp kỹ thuật số.

Các diễn giả:

Lori DeFurio
Quản lý, Chuyên viên đổi mới sản phẩm chính, Adobe Document Cloud

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.