Loạt chương trình cải tiến Acrobat Sign: Chi tiết bản phát hành 11.3 của Acrobat Sign

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Loạt chương trình cải tiến Acrobat Sign bao gồm các phiên hội thảo kéo dài 30 phút với thông tin nội bộ về chữ ký điện tử và chuyển đổi kỹ thuật số. Loạt hội thảo trực tuyến hàng tháng này được thiết kế dành riêng cho khách hàng của chúng tôi và sẽ thảo luận về các bản phát hành, tích hợp mới và tính năng có giá trị cao mà bạn đã có quyền truy cập. Mỗi tháng sẽ có một chủ đề mới sẽ được làm nổi bật.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến về Loạt chương trình cải tiến Acrobat Sign vào tháng 9 cùng chúng tôi, tại đây chúng tôi sẽ giới thiệu các cập nhật mới nhất trong bản phát hành 11.3 của Acrobat Sign.Hãy đến xem bạn có thể sử dụng các tính năng mới của Acrobat Sign để hợp lý hóa trải nghiệm chữ ký số của mình như thế nào.

Để giữ chỗ, hoàn thành mẫu đăng ký trên trang này.

Diễn giả

Christy Hubbard
Giám đốc tiếp thị sản phẩm cấp cao

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến trong Loạt chương trình cải tiến và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để đăng ký và giữ chỗ cho buổi hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.