Cùng nhau để tốt hơn: Acrobat Sign và Microsoft Power Automate

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Các tổ chức dựa vào Microsoft Power Automate để kết nối các hệ thống, đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu và sắp đặt các quy trình tự động một cách dễ dàng. Việc tích hợp Acrobat Sign với Microsoft Power Automate cho phép bạn thêm chữ ký số vào các quy trình kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và an toàn, đồng thời cung cấp các giải pháp nhanh hơn bằng trình kết nối Acrobat Sign Power Automate không mã, mới được cập nhật để cho phép các quy trình yêu cầu số lượng người nhận, trường biểu mẫu và tài liệu lớn hơn.

Trong hội thảo trực tuyến 30 phút này, bạn sẽ tìm hiểu:

  • Power Automate có Acrobat Sign có thể giúp hợp lý hóa các quy trình tài liệu như thế nào
  • Việc tích hợp này đưa chữ ký điện tử và phê duyệt vào Power Apps để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên và khách hàng như thế nào
  • Cách tạo các quy trình có trường biểu mẫu động, người nhận và tài liệu theo cách trực quan và trơn tru hơn
  • Cách bạn có thể thu thập dữ liệu và các thỏa thuận trong giải pháp CRM/ECM của mình như thế nào, như Microsoft Dynamics 365 hoặc SharePoint

Các chuyên gia sản phẩm của chúng tôi mong muốn được chia sẻ hiểu biết của họ với bạn.

Các diễn giả

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.