Acrobat Sign và Microsoft Power Apps

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Tích hợp Power Apps với Acrobat Sign và Microsoft Power Automate cho phép bạn thiết lập trước nhanh hàng trăm quy trình kinh doanh mà không cần mã hóa.

Tham gia hội thảo trực tuyến theo yêu cầu này để tìm hiểu cách cung cấp giải pháp nhanh hơn thông qua ứng dụng di động và ứng dụng web tùy chỉnh của bạn bằng cách sử dụng trình kết nối Adobe Power Automate. Bạn sẽ thấy cách Acrobat Sign và PowerApps cùng kết hợp có thể giúp bạn giảm đáng kể chi phí phát triển và bảo trì CNTT như thế nào.

Xem để tìm hiểu thêm về cách:

  • Hợp lý hóa quy trình làm việc với tài liệu bằng PowerApps, Power Automate và Acrobat Sign
  • Đưa chữ ký điện tử và phê duyệt vào ứng dụng tùy chỉnh để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên và khách hàng
  • Tận dụng Acrobat Sign Microsoft Connectors trong Power Automate
  • Thu thập dữ liệu và thỏa thuận trong các giải pháp CRM hoặc ECM như Dynamics 365 và SharePoint

 

Buổi làm việc này gồm một phần trình diễn về cách Acrobat Sign, Microsoft PowerApps và Power Automate hoạt động với nhau và phần ghi Hỏi & Đáp.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.