Cùng nhau để tốt hơn: Adobe Sign, Adobe PDF Tools và Microsoft Power Platform

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Ngày nay, các tổ chức dựa vào Microsoft Power Platform để kết nối các hệ thống, đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu, dựng các quy trình và tạo ứng dụng tùy chỉnh một cách dễ dàng. Trình kết nối Adobe Sign Power Automate cho phép bạn tự động hóa quy trình làm việc với tài liệu từ đầu đến cuối một cách nhanh chóng và bảo mật. Và trình kết nối Adobe PDF Tools mới, nay đã sẵn có cho khách hàng của Adobe Enterprise, bổ sung tác vụ trên tệp PDF cho Power Automate.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Power Automate có Adobe Sign có thể giúp hợp lý hóa các quy trình tài liệu như thế nào
  • Chữ ký điện tử và phê duyệt tích hợp vào Power Apps để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên và khách hàng
  • Bạn có thể linh hoạt bổ sung nhiều người nhận, trường biểu mẫu và tài liệu vào quy trình làm việc của mình
  • Trình kết nối Adobe PDF Tools cho phép doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ thao tác trên tệp PDF có độ trung thực cao

 

Speakers

Francesco Giorgetti
Quản lý cấp cao về tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Elishia Dvorak
Quản lý cấp cao về tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao về tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.