Adobe + Microsoft SharePoint:
Giải pháp tích hợp thực tiễn

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Với Adobe Sign, bạn có thể gửi tài liệu để lấy chữ ký điện tử và theo dõi toàn bộ quá trình ký ở tất cả các bước — ngay từ trong SharePoint. Tích hợp Adobe Acrobat với SharePoint và OneDrive theo cách hoàn toàn mới cho phép nhân viên trực tuyến mở, nhận xét và chỉnh sửa tệp PDF trong trình duyệt của họ, trực tiếp từ SharePoint hoặc OneDrive.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về các khả năng mới và cách bạn có thể tận dụng tích hợp của Adobe để thúc đẩy năng suất và cộng tác trong tổ chức của mình. 

  • Thêm khả năng chữ ký điện tử mạnh mẽ vào bất kỳ tài liệu nào mà không cần rời khỏi SharePoint
  • Theo dõi trạng thái của bất kỳ tài liệu nào được gửi để lấy chữ ký điện tử để biết ai đã ký và ai cần ký tiếp theo
  • Tăng tốc đăng ký và phê duyệt kỹ thuật số bằng các biểu mẫu web kỹ thuật số có thể tái sử dụng, với khả năng tự động lưu dữ liệu và tài liệu vào thư mục và danh sách SharePoint
  • Giảm thiểu rủi ro bằng cách duy trì mức độ bảo mật và tuân thủ cao

Các diễn giả

Ian Story
Quản lý chương trình chính, Microsoft

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.