Trình dựng kỹ năng Adobe Sign: Live Sign với Adobe Sign trong Microsoft Teams

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Nhiều giao dịch, thỏa thuận hoặc nghi lễ dùng đến chữ ký là các khoảnh khắc quan trọng được xây dựng dựa trên tương tác cá nhân. Các giải pháp Adobe Acrobat Sign cho Doanh nghiệp nhỏ với tính năng Live Signing mang đến trải nghiệm ký kết trực tiếp - ngay trong cuộc gọi video Microsoft Teams. Giờ đây, người gửi có thể hướng dẫn người nhận qua mọi tài liệu hay thỏa thuận phức tạp và lấy chữ ký cho tài liệu trong thời gian thực. Ngoài ra, Adobe Sign là giải pháp chữ ký điện tử nhúng trong Microsoft Teams Approvals, cho phép người dùng quản lý tất cả các phê duyệt cần thiết mà không cần rời khỏi nền tảng Platform.

Tham gia cùng với Ben Vanderberg, Chuyên viên sản phẩm kỹ thuật cấp cao, để tìm hiểu kỹ hơn về Live Sign trong Microsoft Teams và cách bạn có thể khai thác tính năng mới này.

Diễn giả

Ben Vanderberg
Chuyên viên phụ trách sản phẩm kỹ thuật cấp cao, Adobe Digital Media

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Trình dựng kỹ năng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này.

 

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.