Chốt giao dịch ngay trong Microsoft SharePoint

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Xem cách sử dụng Acrobat Sign để dễ dàng soạn thảo, gửi, theo dõi và quản lý hợp đồng mà không cần rời khỏi Microsoft SharePoint — một cách nhanh chóng, bảo mật, từ mọi thiết bị. Đăng ký bản dùng thử miễn phí của bạn và xem lý do tại sao đây là giải pháp chữ ký điện tử được đánh giá cao nhất.

Để truy cập bản dùng thử miễn phí của bạn:

  1. Hoàn thành và gửi biểu mẫu ở bên phải. (Mẹo: Sử dụng cùng địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Microsoft SharePoint.)
  2. Nhấp vào liên kết trong email bạn nhận được sau khi gửi biểu mẫu này để đăng nhập vào bảng điều khiển Acrobat Sign để bắt đầu.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.