Sê-ri cùng nhau để tốt hơn: Chốt giao dịch ảo bằng Acrobat Sign + Microsoft Dynamics CRM

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Giới thiệu Trường hợp Sử dụng là một buổi truyền phát trực tiếp hàng tháng giới thiệu cho bạn các trường hợp và xu hướng sử dụng Acrobat Sign mới. Nó cho thấy tổ chức của bạn có thể thực hiện và hưởng lợi từ chữ ký điện tử ở mọi bộ phận như thế nào. Mỗi tháng chúng tôi sẽ nêu bật một chủ đề mới.

Hãy cùng chúng tôi tham gia hội thảo trực tuyến về Giới thiệu Trường hợp Sử dụng Acrobat Sign vào tháng 9, nơi chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các cách mà Acrobat Sign có thể giúp các nhóm bán hàng số hóa các quy trình tài liệu của họ. Các tham luận viên chuyên gia của chúng tôi sẽ đề cập đến các phương pháp hay nhất và nhiều trường hợp sử dụng theo hoạt động bán hàng cho Acrobat Sign để giúp nhóm của bạn luôn được cập nhật và bám sát thông tin.

Các diễn giả

Charlie Dordevich
PCT hoạt động bán hàng, Nintex

Ani Nayak
Chuyên viên tư vấn giá trị cao cấp, Adobe

Matt Johnson
Chuyên viên tư vấn giải pháp cao cấp, Adobe Document Cloud

Kiểm duyệt viên

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến trong Loạt chương trình cải tiến và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.