Loạt chương trình cải tiến Adobe Sign: Tạo các mẫu tài liệu có thể sử dụng lại

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Loạt chương trình cải tiến Adobe Sign bao gồm các phiên hội thảo trực tuyến kéo dài 30 phút với thông tin nội bộ về chữ ký điện tử và chuyển đổi kỹ thuật số. Loạt chương trình này có một chủ đề mới mỗi tháng, bao gồm các bản cập nhật sản phẩm, tích hợp và các tính năng có giá trị mà bạn đã có quyền truy cập. 

Tham gia với chúng tôi tại hội thảo trực tuyến về loạt chương trình cải tiến Adobe Sign vào tháng 10, tại đây chúng ta sẽ được PMM kỹ thuật cấp cao Ben Vanderberg cho chúng ta thấy việc tạo các mẫu có thể sử dụng lại cho các tài liệu mà bạn sử dụng nhiều nhất dễ dàng như thế nào. Bạn sẽ tìm hiểu cách tiết kiệm thời gian và công sức đồng thời giảm thiểu được lỗi trong toàn nhóm.

Các diễn giả

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến trong Loạt chương trình cải tiến và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Để giữ chỗ, hoàn thành mẫu đăng ký trên trang này.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.