Adobe và Microsoft: Kích hoạt chuyển đổi tài liệu kỹ thuật số trong chính phủ để giúp công dân

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến sắp tới | Miễn phí | 07/04/2021 | Thời gian: 10:00 sáng - 11:00 sáng, giờ PT


Đại dịch đã có ảnh hưởng sâu sắc tới chính phủ trong cách tương tác với người dân và cộng đồng. Hãy tham gia cùng Adobe và Microsoft vào ngày 07 tháng 4 để tìm hiểu về các công nghệ đang giải quyết những thay đổi hiện tại trong cách cung cấp dịch vụ công và cải thiện cuộc sống của công dân.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Acrobat Sign và Microsoft làm việc cùng nhau để hợp lý hóa và tự động hóa quy trình với tài liệu từ đầu đến cuối và chữ ký điện tử cho chính phủ
  • Cách Adobe và Microsoft hợp tác với nhau để nâng cao bảo mật trên đám mây bằng các giải pháp FedRAMP
  • Các giải pháp Tư pháp kỹ thuật số giữ tòa án và cơ quan thực thi pháp luật hoạt động bằng cách giảm nhu cầu tương tác trực tiếp

Các diễn giả

Heather Whitlock
Quản lý phát triển kinh doanh chiến lược, Khu vực công, Adobe

Kirk Lonbom
Giám đốc, Chiến lược và giải pháp an toàn và công lý cộng đồng, Microsoft

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để đăng ký và giữ chỗ cho buổi hội thảo trực tuyến sắp tới.