Loạt chương trình cải tiến Acrobat Sign: Thay đổi tên miền

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Loạt chương trình cải tiến Acrobat Sign được thiết kế dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp của Acrobat Sign và giới thiệu các bản cập nhật sản phẩm quan trọng, tích hợp đối tác và tính năng có giá trị mà bạn đã có quyền truy cập. Adobe sắp chuyển đổi tên miền trước đây, echosign.com, thành Acrobat Sign. Trước khi chuyển đổi tên miền, có thể cần phải thực hiện thêm hành động nếu tổ chức của bạn sử dụng một số tính năng hay cấu hình đặc biệt. Tham gia cùng chúng tôi trong hội thảo trực tuyến về Loạt chương trình cải tiến để tìm hiểu thêm về thay đổi tên miền và các hành động mà bạn cần thực hiện để chuyển đổi.

Diễn giả

Jess Walker
Quản lý sản phẩm tập đoàn, Adobe Document Cloud 

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.