Tiên phong chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực nhân sự bằng Acrobat Sign cho Workday

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Diễn giả: Jenny Ho, Quản lý tiếp thị sản phẩm cấp cao, Adobe

Chuyển đổi kỹ thuật số là một chủ đề nóng trong lĩnh vực nhân sự và có lý do chính đáng cho điều này. Ngày nay, lực lượng lao động từ xa mong đợi về trải nghiệm nhân sự kỹ thuật số thay cho các quá trình giấy tờ tẻ nhạt. Xem cách Acrobat Sign cho Workday đang giúp các bộ phận nhân sự chuyển đổi các quá trình tuyển dụng và hướng dẫn của mình — đồng thời mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng và nhân viên.

Trong hội thảo trực tuyến theo yêu cầu dài 30 phút này, bạn sẽ tìm hiểu cách Acrobat Sign cho Workday:

  • Chuyển đổi lĩnh vực nhân sự bằng cách tự động hóa công tác hậu cần, loại bỏ các quá trình thủ công dựa trên giấy tờ và tiết kiệm hơn 1 triệu USD mỗi năm cho các công ty như Hewlett Packard Enterprise.
  • Thúc đẩy hiệu quả trong việc tuyển dụng và hướng dẫn bằng cách giúp bộ phận nhân sự lấy chữ ký cho tài liệu chỉ trong vài ngày thay vì nhiều tháng.
  • Hỗ trợ tổ chức bằng giải pháp chữ ký điện tử tích hợp được hơn một nửa số công ty trong danh sác Fortune 100 sử dụng và tin cậy.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.